Bloggare, fäst uppmärksamhet! Enkät!

Idag utgör bloggar den tredje delen av webbplatser i världen. Tre fjärdedelar av internetanvändare följer regelbundet en eller mer bloggar. Fem av sex “de inflytelserika” på internet har sin...

Se mer

H-taggar och SEO optimering

Alla människor som har kunskap om HTML kod vet att H-taggar används för huvud och rubriker inom en HTML sida. Det finns sex standarda H taggar och de är: h1, h2, h3, h4, h5 och h6. Alla taggarna ..

Se mer

H-taggar och SEO optimering

Alla människor som har kunskap om HTML kod vet att H-taggar används för huvud och rubriker inom en HTML sida. Det finns sex standarda H taggar och de är: h1, h2, h3, h4, h5 och h6. Alla taggarna ..

Se mer

Responsive design och CSS 3

Responsive, som översätts som tillgänglig, är begreppet som används för teknik uppkom inte så länge sedan, att vara mer precis under 2011 när Ethan Marcotte publicerade artikel om den här te...

Se mer

HTML 5 – Webbläsarens framtid

HTML är märkspråk som bekriver webbsidan, och utan HTML finns det inte den. Med varje ny version av HTML uppstår det också nya möjligheter och funktioner som är där att göra webbdesignerns jo...

Se mer