Skicka oss ett meddelande

Tjänster - Uppsala

Webbprogrammering

Webbprogrammering

Begreppet „webbprogrammering“ omfattar fullständig utveckling av en webbplats eller webbapplikation ...

Se mer »
Webbplats redesign

Webbplats redesign

Beroende av klients krav, kan webbplats redesign vara ganska krävande. Även om webbplats redesign ...

Se mer »
Webbmarknadsföring tjänster

Webbmarknadsföring tjänster

Varje företag, även om det handlar om de små, har sin webbplats. Det som är osynligt på webben syns ...

Se mer »
Webbdesign

Webbdesign

Inom sitt team har Oxford Web Studio grupp av webb designer som ska sina fleråriga erfarenheter i ...

Se mer »
Video postproduktion

Video postproduktion

Innan en video blir publicerat, bör processen som kallas postproduktion utförs. Enkelt uttryck gäller ...

Se mer »
Utveckling av webbutik

Utveckling av webbutik

Med utveckling av internet, utvecklas också näthandel (e-handel). Alla vet att stort antal varu- och ...

Se mer »
Utveckling av programvara för företag

Utveckling av programvara för företag

Utveckling av programvara är brett begrepp. Det omfattar framför allt utveckling av ett program som ...

Se mer »
SEO optimering (sökmotoroptimering)

SEO optimering (sökmotoroptimering)

Oxford Web Studio team har många års erfarenhet när det gäller innehållsoptimering av webbplatser. ...

Se mer »
Responsive design

Responsive design

Responsive Webbdesign är ny approach till utveckling av webbpresentation som för första gången uppstod ...

Se mer »
Grafisk design

Grafisk design

Grafiska designer i Oxford Web Studio är redo att möta alla dina koncept och omvandla dem till kreativ ...

Se mer »
Google AdWords

Google AdWords

Ledande motto i världen av framgång är “Tid är pengar”. Ingen ska inlåta sig på ändlös undersökning ...

Se mer »
Författande av texter för webb

Författande av texter för webb

„Copywriting for web“ är begreppet som inte har blivit standard i världen av internetmarknadsföring ...

Se mer »
Facebook marknadsföring

Facebook marknadsföring

Att Facebook är det populäraste sociala nätverket i världen visar uppgiften att antalet dess användare ...

Se mer »
E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring

Vet du om vad är nyckel när det gäller försäljning av någon produkt? Reklam! Marknadsföring är legitimation ...

Se mer »
Behandling av digitala bilder

Behandling av digitala bilder

Vi ställer till förfogande behandling av digitala bilder, som är tjänsten grafiska designer som är ...

Se mer »
3D-modellering

3D-modellering

När det finns behov av att produktens dimensioner visas digitalt till alla människor tillämpas s.k. ...

Se mer »

Uppsla är officiellt Sveriges fjärde störta och viktigaste tätort, beläget i den östra delen av landet. Enligt de officiella uppgifterna, har hela kommunen över 200 000 invånare men stadskärnan bebos av drygt 140 000 invånare och en årlig befolkningstillväxt är märkbar.

Staden är den administrativa och kulturella centrum i Uppsala län och också dess residensstad samt centralort i Uppsala kommun. Den ligger ca 70 kilometer från Östersjön och ungefär på samma avstånd från landets huvudstad. Staden ligger på bägge stränderna av Fyrisån som praktiskt taget delar staden i två delar. Universitetet i Uppsala är grundat i slutet av 1400-talet, närmare bestämt 1477 och är det äldsta universitetet i Norden.

Tillgängliga uppgifter anger att det har funnits en bosättning i förhistorisk tid som låg på platsen för nuvarande Uppsala och man tror att detta var centralpunkten för nordmännens polyteistiska tro, vilket den gamla Uppsala kyrkan vittnar om. Ärkebiskopssätet har funnits här sedan andra halvan av 1100-talet men tyvärr har staden genom historien åtskilliga gånger drabbats av eldsvådor. När industrin och järnvägar började utvecklas i den andra halvan av 1800-talet, utvecklades staden påtagligt. Som i många andra svenska städer, har stadens invånare en bra levnadsstandard och då industrin är ganska väl utvecklad, faktum är att stadens tillväxt och utveckling har mest påverkats av industrin baserad på bioteknik. Den viktigaste arbetsgivaren i staden är definitivt Universitetet och förutom ovannämnda branschen, ligger serviceverksamheten, handeln och turismen också på en hög utvecklingsnivå. Oxford Web Studio Uppsala erbjuder en rad tjänster inom informationsteknik till såväl det lokala universitetet som anadra juridiska personer som bedriver sin verksamhet inom stadens område, och detta under de mest förmånliga villkor, både vad gäller kvaliteten och betalningsvillkoren. Installation av WordPress-system och utformning av webbutiker samt webbprogrammering är bara några av de tjänster som expertteamet i denna firma utför på kundens begäran. Det är underförstått att de likaväl är specialiserade för webbdesign och bearbetning av digitala bilder och tillhandahåller, på kundens begäran, alla tjänster som faller inom området för grafisk design.

Utveckling av affärssystem anses vara tjänsten som oftast krävs av uppenbara skäl, åtföljd av utformning av webbplatser, för vilket exprerterna som är anställda inom vår firma, är specialiserade på. Utöver utformning av Flash-webbplatser, arbetar de med omgörning av webbplatser på kundens begäran och tillämpar SEO regler (Search Engine Optimisation) vilket kommer att bidra till en avsevärd förbättring av webbpresentationens position. Innehållsförfattare kan på firmans kontor i Uppsala skriva innehåll för webbplatser eftersom de är specialiserade på att skriva artiklar för webbplatser om olika ämnen, då de har stor erfarenhet i att skapa innehåll för vilket ämne som helst.

De högutbildade webbutvecklare och formgivare samt många andra experter som Oxford Web Studio Uppsala anställer, erbjuder också tjänster inom 3D-modellering, installation av Joomla-system samt efterproduktion av video. Dessutom är de specialiserade inom responsiv design. På kundens begäran, hanterar våra experter professionellt internetsmarknadsföring och Google AdWords-kampanjer samt marknadsföring på Faceboog och e-postmarknadsföring. Vi vill påpeka att alla ovannämnda tjänster utgör endast en del av det rika utbudet som Oxford Web Studio Uppsala är specialiserad för och vi vågar påstå att vår firma anses vara bland de som erbjuder sina tjänster under de mest förmånliga villkor och att dess höga kvalitet är till fullo garanterad.

För att förklara varför just Uppsala är en så intressant stad, vill vi nämna att Uppsala har en av de högsta kyrkor i Europa och den 119 meter höga Domkyrkan, är detta säkerligen. Den gamla stadskärnan är också stadens kännetecken och förutom den nämnda Domkyrkan som daterar från 1200-talet, har vi Uppsala slott som härstammar från 1500-talet samt den längsta promenaden i hela landet som tillhör universitetet.

Mot bakgrund av att staden har ett stort antal skolor och läroanstalter av olika slag, betrakatas Uppsala främst som en universitetstad och har en av de största biblioteker i landet – Universitetsbiblioteken ”Carolina Rediviva” som grundades 1841. Den botaniska trädgården är också en av stadens symboler och här ligger den berömde forskaren och botaniker, Carl von Linnés professorbostad samt Victoria-museet med sin stora egyptologiska samling.