Camtasio studio
85%
After effects
60%
Adobe Premiere
65%

Innan en video blir publicerat, bör processen som kallas postproduktion utförs. Enkelt uttryck gäller det processen som bör tillämpas när videor är digitaliserat, dvs. inspelat och sedan riktigt sorterat och när det är nödvändigt att experter bearbetar dem enligt krav. Det beror på klients behov och krav om vi endast ska utföra video postproduktion eller vi också ska bearbeta ljud samt adekvat anpassa det till video. Experter i det området kan också leverera videor till klienter i den formaten klienter väljer samt erbjuda optionen att definiera s.k. “Edit” lista, där alla video segmenter som bör bearbetas eller skäras av experter nämns. Varje enskild klient kan få råd om delar som bör förändras och hur de kan förbättras för att hela video postproduktionen blir effektiv. Om det finns behov, kan experter, på begäran av klient, tillägga specialeffekter i video och om det behövs ska de också bearbeta ljud på ett profesionellt sätt. Enligt gällande definition omfattar video postproduktion några tekniker. Först och främst omfattar den video och sedan s.k. audio postproduktion. Generellt sett omfattar den tekniken ordning av video material genom att tillämpa ovannämnda “Edit” listan samt implementering av olika specialeffekter som klienter kan begära eller som enkelt är nödvändiga inom video. Postproduktion omfattar också tilläggning av olika ljudeffekter och i allmänhet område som hetter ljuddesing. Det är nödvändigt att informera alla klienter som visar intresse för video postproduktion att den fasen kan pågå några månader beroende av krav och det underförstås att experter som vi anställer kan ge preliminär bedömning om hur länge hela processen bör pågå medan vi avtalar om. Eftersom processen också kan omfatta video synkronisering, dvs. synkronisering och anpassning av ton erbjuder vi också de tjänsterna på begäran av klienter.