3D Max Studio
70%
Solidworks - 3D-modellering
60%

När det finns behov av att produktens dimensioner visas digitalt till alla människor tillämpas s.k. 3D-modellering. Det gäller specifikt program som möjliggör att visa konkret modell, dvs. bild eller produkt i utrymme för att klart överblicka deras struktur och dimensioner. Enklare uttryckt, genom att tillämpa regler som gäller 3D-modellering är det möjligt att saker som visar sig plana i människans öga blir framställt på datorn i den formen som möjliggör att klienter enkelt kan se deras dimensioner. Och när vi säger dimensioner tänker vi på det att klienter kan se längd av objekten eller modellen samt som deras bredd och djup. Tillämpningsområde av den speciella tekniken är stort, men det syns att 3D-modellering oftast används inom bilindustri, men också inom marknadsföring, och dess fördelar används oftast av personer som syslar med dataspelutveckling, samt de som arbetar inom förlägsindustri, arkitekter och många andra experter, eftersom den betydande underlättar verskamhet. Som en av den viktigaste fördelen med användning av processen inom ovannämnda områdena framhåller man faktum att alla förändringar som behövs när, till exempel produkt eller dock nya modellen av bil eller liknande presenteras, kan ganska snabbt tillämpas, när ovannämnda tekniken används. Enligt definitionen som alla accepterar, karakteriseras 3D-modellering teknik som skapande av bilder inom visst datorprogram genom att ställa deras rätta dimensioner i viss skala (bredd, djup och längd) men också genom att manipulera med dem, enligt behov. Det är intressant att genom att tillämpa reglerna som gäller tekniken kan tredimensionell modell användas som adekvat resurs för viss grafisk simulering i “real-time” om nödvändigt, men tvådimensionell bild av 3D-modellen kan också då skapas ur ett perspektiv. Fullständig process som tredimensionell modellering (3D-modellering) omfattar sammankopplar 5 besläktade begrepp på ett speciellt sätt: