Behandling av digitala bilder
80%

Vi ställer till förfogande behandling av digitala bilder, som är tjänsten grafiska designer som är del av vårt team ska göra för alla människor som vill höja bildens kvalitet till en högre nivå. Enklast uttryckt sparas en bild i konkret anordning i formen av s.k. gridsystem och utgörs av konkreta element, dvs. piksel. De alla elementen har nödvändiga informationer om ljus, men också om färg av bilden. För bildbehandling används mestadels program Adobe Photoshop, samt många verktyg och filter som programmet erbjuder, som, till exempel “pen”, “brush”, “airbrush” och många andra, men ovannämnda experter har naturligtvis tillräcklig kunskap så de också kan använda verktyg som andra specialiserade raster-baserade datorprogram erbjuder. Det är viktigt att framhålla att genom nämnda processen förändras pixlar både som en grupp eller enskilt, och det beror på krav någon ställer. Den processen utförs på begäran av enskild klient och alla vet att ovannämnda specialiserade datorprogram används både inom medicin och vetenskap i allmänhet, sedan när speciella kriminaltekniska undersökningar utförs samt i många andra situationer. Möjligheter som behandling av digitala bilder erbjuder är verkligen exeptionella så grafiska designer kan bland annat förändra resolution av bilden, dvs. dess storlek, samt ta bort alla oönskade element. Att vara mer precis, kan de då genom att använda speciellt verktyg som konkret program erbjuder ta bort så kallade noise, dvs. brus, som uppstår på bilden när den tas i rum med ej adekvat belysning. Det finns också optioner som gäller tillämpning av specialiserade verktyg när en del av bilden enkelt bör tas bort. Grafiska designer kan, på begäran av klient, förändra färg av enskilt segment, och bildbehandling erbjuder också beskäring, dvs. att välja ut en viss del och förändra den. Om nödvändigt kan vi också förändra bildens position samt dess perspektiv. Eftersom nämnda program har optioner som gäller lager (layers), det innebär att klienter kan begära att de också förändras. Vi kan också sammanfoga bilder, om nödvändigt, och bildbehandling omfattar också optionen som gäller stort antal specialeffekter. Bildens kontrast, dvs. ljus kan också förändras, samt färgdjup. Med undantag av ovannämnda optioner, erbjuder bildbehandlingen också optionen att betydande förbättra bildkomposition som gäller att välja ut och förändra, dvs. ta bort en del av bilden så skärpan av hela bilden ökas genom att använda verktyg avsett för det.