Delphi
90%

Utveckling av programvara är brett begrepp. Det omfattar framför allt utveckling av ett program som utförs som skrivbordsappen och används för att hantera uppgifter, antingen det gäller uppdatering, införing eller radering av uppgifter eller att följa viss statistik, banksystem. Våra programmerare har möjlighet att utveckla unik och stabil programvara för företag för dig, programvara som är tillgänglig alla användare, lätt att använda i interaktion med alla databastyper.

Programspråk Delphi

Programspråk Delphi Delphi är programspråk som oftast används för att skapa skrivbordsappar med grafiskt användargränssnitt (GUI). Det utvecklades av programspråket Object Pascal och det möjliggör objektorienterad, visuell approach till apputveckling. Det första syftet med Delphi var att möjliggöra programmerare koppling till databaser. Då var den mest vanligaste basen Oracle (oraklet), så föreslog man Delphi (enligt känd grekisk myt om oraklet i Delfi) som intressant namn som användare skulle tycka om.

Den första versionen av utvecklingsmiljö vid namn „Borland Delphi“ som tidig exempel på någonting som senare ska bli känd som RAD (Rapid Application Development) programvaruutveckling kom ut 1995. Från den tidpunkten fram till 2008 kom mer och mer utvecklade versioner ut, under företaget med namnet Borland. Samma år förändrades ägare till företaget och det övertogs av företaget Embarcadero som fortsätter med dess utveckling. Varje ny version av Delphi strävar efter att mer och mer bli kompatibel med tidigare versioner så att programvaror och bibliotek som redan har blivit utvecklat kan användas.

Applikationer som skapas i Delphi kan lätt kopplas till alla aktuella baser (MySQL, Access, PostgreSQL, SQLite mm). De används oftast i företag för att utföra stort antal olika uppgifter, samt som att registrera och uppdatera uppgifter i baser. Om appen skapas på ett kvalitativt sätt, kan den användas enkelt och intuitivt, eftersom allting utförs i grafisk miljö. Delphi stödjer alla nyaste standarda Windows apper, så det är vuxet uppgiften på det området. Det bör nämnas att det också stöder arbete med “tredjepart (third-party)” komponenter som utvecklas av freelance programmerare som under tiden har tänkt ut några kvalitativa lösningar när det gäller både funktionalitet och visuella presentationer av appar.

På grund av alla ovannämnda, är Delphi det rätta valet för snabb utveckling av effektiva programvarulösningar. Man kan dra slutsats att du kan främja din verksamhet för en högre nivå i förhållande till din konkurrens med hjälp av en kvalitativ programvara för företag, och därmed ska du också underlätta arbete för dina anställda och förbättra deras produktivitet.