PHP programmering
80%
MySQL databas
90%

Begreppet „webbprogrammering“ omfattar fullständig utveckling av en webbplats eller webbapplikation som används på internet. Det knyter oftast med utveckling av “bakgrund” dvs. webbplats administration vars målet är att underlätta för direkt användare att ange, radera eller förändra innehållet och att försäkra perfekt korrespondens som gäller relation design – administration. Under hela webbprogrameringsprocess kombinerar vi flera programspråk som fördelas i några kategorier beroende av deras tillämpning: märkspråk – markup jezici (HTML, XHTML och XML), skriptspråk (PHP, JavaScript, Jscript, JQuery, Pyton osv.) och språk för att arbeta med databas, mer precis frågespråk för relationell databas (MySQL, SQL, Oracle, Apache osv.).

Utveckling av en webbplats

Det var inte allt för länge sedan en hemsida inte var mer så mycket mer än bara text och några bilder. Men på senare tid så har kraven på sajterna ökat. Begrepp så som responsiv eller adaptiv design, stilmallar och serverskript är nu mera standard. Men hur utvecklar man en webbsajt?

Tack vare modern teknik behöver man inte längre uppfinna hjulet på nytt varje gång man vill göra en webbplats. Efter att man har skaffat ett webbhotell så är det ofta väldigt enkelt att installera innehållshanterare så som WordPress, Jomla, Drupal och så vidare. I de flesta fall motsvarar detta merparten av jobbet, och man kan direkt börja fylla sin webbplats med innehåll.

Enligt färska siffror från Google så surfar mer än hälften av alla personer dessa dagar med sina mobiltelefoner. Därför är det viktigt att se till att ens webbplats är mobilanpassad. Turligt nog erbjuder de flesta färdiga lösningar redan mobilvänliga sajter.

Nu när du är på god väg att utveckla en modern webbplats så bör du fokusera helhjärtat på innehållet. Bildspråket har blivit allt mer viktigt, och därför bör du prioritera tydliga och representativa bilder. Bjud även dina besökare på en lättnavigerad sida. Lär känna din målgrupp och låt din sida utvecklas på ett naturligt och organiskt sätt.

Märkspråk (Markup languages)

HTML, XHTML, XML Märkspråk används för visuella beskrivningar och beskrivning av visuella dokuments struktur. De möjliggör lättare hantering med samma elementtyper inom dokument. De kändaste representaterna av märkspråk är HTML, XHTML och XML. Varje av dem har sina egna versioner som följer utveckling av webbapplikationer och behov av både klienter och webbprogrammerare.

Skriptspråk (Script languages)

Skriptspråk Skriptspråk används för beskrivning av mindre program, men på grund av sina brister, först och främst omöjlighet för direkt tillträde till minne och systemfunktioner, är de nyttigare i webbprogrammering där de är mycket populära, framför allt på grund av syntax som är enkel och lätt att skriva. De kändaste representaterna av skriptspråk är JavaScript och PHP (Hypertext Preprocessor) som används för utveckling av webbsidor samt ActionScript som används för att skriva funktion inom flash applikationer.

Språk för att arbeta med databas – frågespråk för relationell databas (relational database management language)

Språk för att arbeta med databas En samling information tillsammans med tidigare utvecklat system för administration utgör en databas. Administration möjliggör manipulering med information inom bas, dvs. tillträde, förändring, tillägg och radering. Vid sidan av programspråk vi redan har nämnt (skriptspråk och märkspråk) deltar språk för att arbeta med databas, dvs. frågespråk för relationell databas som kan skrivs separerat eller inom skriptspråk i kod också i process av information manipulering. Typ av språk som används för att arbeta med relationella databaser är SQL, men beroende av databas (MySQL, SQL, Oracle itd.) används något förändrad syntax.