HTML 5
95%
CSS 3
85%
JavaScript
75%

Inom sitt team har Oxford Web Studio grupp av webb designer som ska sina fleråriga erfarenheter i utveckling av webbplatser och andra grafiska element som implementeras i webbinnehåll överföra också till webbpresentation och tack vare vår professionalism och hängivenhet till arbete ska vi bidra till att din webbsida intressera alla. För att förstå vad begreppet “webbdesign” betyder och omfattar, måste vi förstå dess substans. Webbdesign är brett begrepp som innehåller olika områden för att utveckla och underhålla internet presentationer, dvs. webbplatser (web site). Webbdesign är först och främst process som omfattar grafisk design, design av användargränssnitt, författande, standardiserad kod, användarmiljö och SEO optimering för Google (Search Engine Optimization for Google). Även om webbdesign utvecklades relativt nyligen, knyter den idag i stort sett med sin äldre gren i världen av webbdesign, grafisk design, och idag är det svårt att tänka ut internet utan olika grafiska element som typografi, bilder, bakgrundsbilder (background), stiler och andra multimedier. Språket som används för att beteckna och formera en fullständig webbsida är HTML, medan CSS används för stilisering.

Gränssnittdesign

Gränssnittdesign Gränssnittdesign är grundläggande punkt inom webbdesignprocess vars funktion är att försäkra ju bättre interaktion mellan användare och din webbpresentation. När användare kommer till din webbplats, är den första saken de märker ordning av komponent och innehåll på webbplats, och den erfarenheten ska, om positiv, hjälpa att användare i framtiden fattar beslut att söka efter informationer de behöver precis på din webbplats. Det är ganska viktigt, särskilt om du syslar med servicenärvingar, därför att användarens internet trafik mot din webbpreentation ökas i stort sett.

Webbplats visuella identitet

Webbplats visuella identitet Webbplats visuella identitet är innehålls anpassning till målgrupp den är avsedd för. Målgruppen består av två grundläggande kategorier, ålders- och könskategorier, där alla andra målgrupper förgrenar sig och de orienteras enligt sina behov, vare sig det gäller vanligt tidsfördriv eller behov av verksamhet, handel eller utbildning. I alla fall är det nödvändigt att användare får intryck av komplett kontroll över sidansinnehåll, dvs. att lätt och snabbt finna informationer de behöver.

Användarerfarenhet

Användarerfarenhet Användarerfarenhet är intryck av besökare till din internet presentation om innehåll, sättet på vilket webbplats fungerar och förståelse av ordning av komponenter på din webbplats. Din webbplats koncept möter med erfarna användare och de som är mindre erfarna („nätsurfare“) som får en komplett bild om den vid besök. Det som visas att intrycket var tillfredställande är återbesök av samma användare och besök av nya användare. Om vi tillfogar till det väl utförd optimering, ska antalet besök ökas varje dag.

Kodkvalitet

Kodkvalitet Kodkvalitet är framför allt åskådlighet, dvs. läslighet av din kod samt fel som system indentifierar tack vare rätt DOSCTYPE-deklaration i början av sidan. Det är lätt att ta bort de felen, efter att systemet ha identifierat dem. För att uppnå kodkvalitet, är det önskvärt att varje funktion, varje viktigare set och linje inom kod blir kommenterat.

Webbdesign - Senaste projekten

 • Webbdesign för advokatbyrå Nevena Stanojević
 • Webbdesign av fastighetsmäklare Agent Nekretnine
 • Webbdesign Stockholm
 • Webbdesign för Bekännelser
 • Webbplatsskapande Gramat
 • Webbdesign Jönköping
 • Webbplatsskapande Helsingborg
 • Webbdesign Umeå
 • Webbdesign Västerås
 • Web design Lund
 • Web design Stockholm

Vet du:

Från bloggen:

HTML är märkspråk som bekriver webbsidan, och utan HTML finns det inte den. Med varje ny version av HTML uppstår det också nya möjligheter och funktioner som är där att göra webbdesignerns jobb lättare, ...

Responsive, som översätts som tillgänglig, är begreppet som används för teknik uppkom inte så länge sedan, att vara mer precis under 2011 när Ethan Marcotte publicerade artikel om den här tekniken som ...