H-taggar och SEO optimering

Alla människor som har kunskap om HTML kod vet att H-taggar används för huvud och rubriker inom en HTML sida. Det finns sex standarda H taggar och de är: h1, h2, h3, h4, h5 och h6. Alla taggarna är i hierarki och h1, h2 i h3 används oftast på nästa sättet:

<h1>Högsta rubriknivå</h1>
<h2>Underrubrik</h2>
<h3>Underrubriken till underrubriken</h3>

De här rubrikerna och underrubrikerna är också kända som taggar av huvud, dock, deras funktion är inte bara att ge åskådlighet till de som läser texten på vår webbplats, utan också är deras skrivning och definiering mycket viktigt för SEO optimering. När det gäller SEO optimering, är de grundläggande textens inställningar att det är strikt definierat vad dina rubriker är och vad dina underrubriker och underrubriker till underrubriken är på en sida. Det är viktigt att bland annat de rubrikerna innehåller nyckelord, eftersom precis h1, h2 i h3 har företräde när du söker på webben gentemot resten av texten som finns i paragrafer, till exempel. Här är några exempel hur det bör se ut:

<h1>Utveckling av webbplats</h2>
<h2>Grafisk design</h2>
<h3>Webbdesign</h3>
<h3>Programmering</h3>
<h2>SEO optimering</h2>
<h3>Onpage SEO optimering</h3>
<h3>Offpage SEO optimering</h3>

Man ska dock inte fylla rubriker och underrubriker med nyckelord, utan de nyckelorden ska samordnas i rubriken så att rubriken får egentlig mening. Samtidigt rekommenderas det inte att ha h1 taggar mer än en gång i texten, sedan att upprepa rubriker och underrubriker, justera rubriker och underrubriker till dold (hidden) eller uppvisad (display): ingen (dold) och identisk h1 och rubriktagg. Så måste du ha precist definierad hierarki som gäller dina rubriker och underrubriker i texten med tillägg av nyckelord, som ska förstärka mer din text och koncept av sidan den finns på.

Fördelar med att använda h1 taggar: h1 tagg är den mest viktigaste taggen och varje sidan måste ha en. Den används för beskrivning av sidans huvudinnehåll, liknande som rubriktaggar. Google klassificering av sökning samlar h1 taggar på varje sidan och om de kvalitativt är skrivna, ska det mycket förbätra dina positioner vid sökning.

Fördelar med att använda nyckelord i h taggar: H taggar måste helt enkelt innehålla nyckelord eftersom Google klassificering samlar alla h taggar och de som har den högsta kvaliteten och matchar med användares nyckelord rangordnas bättre.

Fördelar med att använda h taggar i förhållande till användare: När besökare till din webbplats öppnar vissa sidan, kan de navigera på sidan enklare, samt att ha åskådlighet tack vare rubriker och underrubriker.