Bloggare, fäst uppmärksamhet! Enkät!

Idag utgör bloggar den tredje delen av webbplatser i världen. Tre fjärdedelar av internetanvändare följer regelbundet en eller mer bloggar. Fem av sex “de inflytelserika” på internet har sin egna blogg, och andra bloggare påverkar också på dem.

Bloggosfären av Ex-Jugoslavien började utvecklas allt snabbare sedan 2008.

Vid sidan av det alla, vet vi inte vad bloggare anfäktas av, vilken deras arbetstakt är, om de känner sig trygga när de publicerar sina åsikter om svåra teman, om de får stöd från vänner och vem som pressar dem, vi vet inte antalet bloggar det finns, på vilken platform de finns (WP, Blogspot, Live journal, Custom made), om de känner till sina rättigheter, hur ofta brott mot deras rättigheter sker. Vi vet mindre om människor som skriver blogg än om några andra sociala medier. Innan vi mäta någonting, kan vi inte utveckla den. Till vi inte får insyn i hur vi mår, ska det vara svårt att främja bloggosfären till nivån av det viktigaste sociala mediet på internet som vår bloggosfär säkert kan bli till!

När du börjar läsa den texten och fram till stunden du slutar, ska man publicera 20 000 nya blogginlägg på internet!