Bloggare, fäst uppmärksamhet! Enkät!

Idag utgör bloggar den tredje delen av webbplatser i världen. Tre fjärdedelar av internetanvändare följer regelbundet en eller mer bloggar. Fem av sex “de inflytelserika” på internet har sin...

Se mer