85%

Det andra mest utbredda CMS system efter populära plattformen Wordpress är naturligtvis Joomla. Det är s.k. öppen källkod system (Open Source) som tillämpar programspråk PHP (PHP: Hypertext Preprocessor). Huvudroll av programmet som använder MySQL databasen är att olika typer av uppgifter som finns på Internet kan uppdateras, publiceras och raderas med hjälp av det. Som en av stor fördel, när det gäller utveckling av Joomla presentation är naturligtvis faktum att det handlar om system som helt enkelt kan anpassas till klients behov. Och flexibilitet rör inte bara utseende av presentation utan också faktum att erfarna designer som vi anställer kan adekvat svara på klients krav som gäller särskilda inställningar i admin-panel. På det sättet ska de ha möjlighet att använda visst innehåll inom konkret presentation, men också att administrera det utan svårighet. Vi framhåller att stort antal hosting företag erbjuder sina klienter möjlighet att automatiskt installera Joomla på servern som naturligtvis möjliggör att det enklare används. Dessutom underlättas utveckling av presentation eftersom det öppen källkod systemet erbjuder stort antal olika tillägg och plugins, som påverkar att webbplats funktionalitet förbättras. Olika komponenter är faktiskt tillgängliga inom systemets tillägg, och det finns också Joomla plugins, samt moduler, språk och olika mallar... Omedelbart innan utveckling av Joomla presentation påbörjas, bör klienter förklara våra experter vad slags förväntningar de har när det gäller webbplats dvs. vilka tillägg de vill använda, och profesionell analys av givna uppgifter och definiering hur webbpresentation ska se ut bör då påbörja. Det är också viktigt att de vet att det är möjligt att konfigurera personliga optioner som gäller användning för bestämt antal människor, och klienter har också optionen att definiera principen hur användare ska få tillstånd. Vi bör absolut nämna möjligheten som gäller innehållssökning av viss webbpresentation, och de berörda personer kan få stöd på många språk. Vi bör också nämna att Joomla presentations profesionella utvecklingen av hög kvalitet omfattar också möjlighet att använda speciellt verktyg så klient kan administrera mediefiler, dvs. s.k. Media Manager, så varje av sådana webbplatser kan ha olika tema, dvs. mollar, dvs. mönster. Bland andra optioner finns det Meni Manager som möjliggör kontroll över navigeringsmeny och det innebär att varje webbplats som utvecklades inom Joomla system kan uppdateras. Uppdatering omfattar inte bara många sociala nätverk utan också forum, webbhandel och andra extensioner och program plugins.