Potreban vam je prevod određenog dokumenta, a vi nemate predstavu koliko bi to moglo da vas košta? Želite da saznate koliko stranica ima bilo koji TXT, DOCX i PDF fajl? U žurbi ste, a potrebno vam je da odštampate neki tekst koji imate u formatu BMP, JPG, TIFF ili JPG?

Od nedavno je sve to mnogo lakše učiniti, zahvaljujući jedinstvenom programu "Brojač karaktera", koji ima mogućnost da fajlove u svim navedenim formatima prebacuje u Word dokument, te da korisniku na taj način omogući da vrlo brzo i jednostavno sazna koliko u konkretnom sadržaju ima karaktera, odnosno reči i redova, a samim tim i stranica.

Jedino ograničenje vezano za korišćenje "Brojač karaktera" programa jeste vezano za zaključane fajlove, bez obzira u kom su formatu, jer sa njima nije moguće koristiti sve opcije koje konkretni program nudi. Inače je u pitanju program, koji je sastavni deo prevodilačkog kalkulatora, ali se sa velikim uspehom može primenjivati i u mnogim drugim situacijama.

Izaberite tip fajla:

Brojanje karaktera, reči i redova iz TXT, DOCX i PDF?

Sasvim je svejedno iz kog razloga je nekome potrebno da bude izvršeno brojanje karaktera, reči i redova iz TXT, DOCX i PDF fajlova, jer program "Brojač karaktera" nudi neverovatnu mogućnost i u velikoj meri štedi vreme svakom korisniku.

Stvar je vrlo jednostavna, pošto se radi o programu, čija je svrha da u najvećoj mogućoj meri olakša svakome, ko ima određeni fajl u TXT, DOCX i PDF formatu, a ima potrebu da sazna koliko ima karaktera u njemu, odnosno reči i redova, te posredno i stranica.

Ukoliko je nekome, na primer potrebno da dokument iz formata PDF prebaci u Word, kako bi saznao koliko ima stranica ukupno za štampu, odnosno koliko ima karaktera, reči i redova, treba samo da koristi mogućnosti koje program "Brojač karaktera" nudi.

Korišćenje ovog programa je vrlo jednostavno, a jedna od brojnih prednosti je i što je dostupan na svim uređajima.Da bi moglo da bude izvršeno brojanje karaktera, reči i redova iz TXT, DOCX i PDF mora prvo biti odabran fajl, kako bi ga program "Brojač karaktera" konvertovao u Word fajl. Nekoliko sekundi nakon toga će korisnik dobiti preciznu informaciju o tome koliko ima u njemu redova, odnosno reči ili karaktera, a samim tim će mu biti dostupna informacija i o tačnom broju stranica. Opcija preuzimanja, odnosno čuvanja konvertovanog fajla će nakon toga biti dostupna korisniku.

Skeniranje slika i brojanje karaktera, reči i redova iz slika

Prvo i osnovno što morate znati jeste da brojanje karaktera iz fotografija može biti izvršeno za četiri formata i to BMP, JPG, TIFF i JPG.

Dovoljno je da određeni tekstualni dokument fotografišete svojim mobilnim telefonom, te da u okviru programa "Brojač karaktera" odaberete opciju IMAGE. Nakon toga će vam biti ponuđena opcija da izaberete jezik i otvorite željeni fajl.

Program će izvršiti konvertovanje priloženog dokumenta, a zatim obračunati i broj reči i karaktera, te navesti koliko redova tačno u njemu ima, a posle čega će vam biti omogućeno čuvanje sadržaja na bilo kom mobilnom uređaju ili računaru i to u Word formatu. Na taj način ćete u vrlo kratkom roku dobiti informacije i o ukupnom broju stranica u okviru tog dokumenta.

Koje su prednosti korišćenja programa "Brojač karaktera"?

Ukoliko kažemo da je kreiran baš sa ciljem da mnogima uštedi vreme i pomogne u različitim situacijama, onda će biti sasvim jasno da su brojne prednosti korišćenja specijalizovanog programa "Brojač karaktera".

Prva i osnovna jeste da u izuzetno kratkom roku korisnik dobija TXT, DOCX i PDF fajlove konvertovane u Word i samim tim je značajno olakšano njihovo korišćenje.

Takođe, je potrebno napomenuti da se brojanje karaktera, reči i redova iz slika i TXT, DOCX i PDF fajlova uz primenu opcija, koje program "Brojač karaktera" nudi, vrši u posebno kratkom roku, tako da svaki korisnik značajno štedi na vremenu.