Photoshop - Obrada digitalne fotografije
80%

Svima koji žele da kvalitet određene fotografije podignu na viši nivo je na raspolaganju obrada digitalne fotografije, što je usluga koju će izvršitri grafički dizajneri, zaposleni u našem timu. Najjednostavnije rečeno, jedna fotografija se u konkretnom uređaju čuva u obliku takozvanog grid sistema i sačinjena je od konkretnih elemenata, odnosno piksela. Svi ti elelemnti, zapravo poseduju potrebne informacije o osvetljenju, ali i o boji određene fotografije. Mahom će prilikom obrade biti primenjen program Adobe Photoshop, te brojni alati i filteri koje on nudi, kao što su na primer "pen", "brush", "airbrush" i mnogi drugi, ali pomenuti stručnjaci svakako poseduju dovoljan nivo znanja, da mogu koristiti i alate koje nude drugi specijalizovani rasterski računarski programi. Važno je reći i to da se tokom pomenutog procesa, menjaju ili pikseli pojedinačno ili grupa njih, a što sve samo zavisi od zahteva, koje neko ima. Pored toga što se ovaj postupak vrši na zahtev pojedinačnog klijenta, poznato je da se pomenuti specijalizovani računarski programi koriste i u oblasti medicine, ali i generalno u nauci, te kada se vrše posebna forenzička istraživanja, kao i u mnogim drugim situacijama. Mogućnosti koje obrada digitalne fotografije su zaista izuzetne, pa između ostalog grafički dizajneri po zahtevu mogu i da promene rezoluciju konkretne fotografije, odnosno njenu veličinu, kao i da otklone sve nečistoće. Tačnije, oni tom prilikom mogu da uz korišćenje specijalnog alata, koji nudi konkretni program otklone takozvane noise, odnosno tačkice, koje na određenoj fotografiji neretko nastaju kada se fotografisanje obavlja u neadekvatno osvetljenom prostoru. Dostupne su i opcije koje se odnose na mogućnost primene specijalizovanih alata, a kada je potrebno jednostavno ukloniti neki deo fotografije. Svakako će grafički dizajneri, po zahtevu klijenta moći i da promene boju pojedinačnog segmenta, a obrada digitalne fotografije nudi mogućnost i za opsecanje, odnosno izdvajanje određenog dela i izmene na njemu. Ako je potrebno, biće izvršena i promena položaja određene fotografije, a isto tako može da bude izmenjena i njena perspektiva, ukoliko je to potrebno. Budući da pomenuti programi poseduju i opcije koje se odnose na rad sa slojevima (Layers), to znači da će klijenti moći da zahtevaju da budu urađene određene promene i u okviru njih. Svakako će biti izvršeno i spajanje fotografija, ako je potrebno, a obrada digitalne fotografije uključuje i opciju korišćenja brojnih specijalnih efekata. Može biti izmenjen i kontrast, odnosno osvetljenje na konkretnoj fotografiji, ali i dubina boja. Pored pomenutih opcija, ovaj postupak nudi i onu koja podrazumeva značajno poboljšanje kompozicije neke fotografije, a što se odnosi na postupak izdvajanja i izmene, odnosno uklanjanja jednog njenog dela, te se celokupna fotografija može i izoštriti, a uz korišćenje namenskih alata.