Camtasia - obrada video snimaka
85%
After Effects - dodavanje specijalnih efekata
60%
Adobe premiere - Obrada zvuka
65%

Neposredno pre nego što se određeni video objavi, mora da bude izvršen proces koji je poznat kao postprodukcija. Vrlo jednostavno rečeno, radi se o procesu koji je potrebno primeniti kada su određeni snimci digitalizovani, to jest snimljeni, a zatim i pravilno sortirani, te kada je potrebno u skladu sa određenim zahtevima da bude izvršena njihova profesionalna obrada. A isključivo u zavisnosti od potreba i zahteva samog klijenta, zavisi i da li će biti vršena samo video postprodukcija ili će biti neophodno da bude obrađen i zvuk, te da bude adekvatno usklađen sa samim videom. Pored toga što stručnjaci, čija je to specijalnost mogu klijentima da isporuče video i to upravo u onom formatu koji im odgovara, oni takođe mogu da ponude i opciju definisanja takozvane „Edit“ liste, u okviru koje će biti navedeni svi segmenti konkretnog videa koje ovi stručnjaci treba na neki način da obrade ili, pak da ih iseku. Podrazumeva se da će svaki klijent pojedinačno, moći od njih da dobije i savet o tome šta je potrebno izmeniti u određenim delovima i kako oni mogu da budu poboljšani, a da bi celokupna video postprodukcija mogla da bude uspešna. U slučaju da se za tim javi potreba, ovi stručnjaci će na zahtev klijenata u određeni video, svakako dodati i različite specijalne efekte, a u skladu sa potrebama će profesionalno obraditi i zvuk. Najčešće se prema važećoj definiciji, pod pojmom postprodukcija podrazumeva nekoliko postupaka, a njome je najpre obuhvaćena video, a zatim i takozvana audio postprodukcija. Generalno govoreći, taj postupak obuhvata kako uređivanje samog video materijala i to upravo uz pravilnu primenu već pomenute „Edit“ liste, tako isto i implementaciju različitih specijalnih efekata, a koje ili klijent zahteva ili su jednostavno poželjni u okviru konkretnog videa. Takođe je postprodukcijom obuhvaćeno i uređivanje audio efekata, odnosno muzike i zvuka, kao i dodavanje različitih zvučnih efekata i generalno, oblast poznata kao zvučni dizajn. Potrebno informisati sve klijente, koje upravo zanima video postprodukcija da ta faza u zavisnosti od zahteva, naravno može trajati i više meseci, a podrazumeva se da će stručnjaci koje zapošljavamo moći da im prilikom dogovora kažu, okvirno koliko bi trebalo da traje celokupan postupak. Budući da ovaj proces može uključivati i uslugu video sinhronizacije, odnosno sinhronizacije i tonske adaptacije, to se podrazumeva da su i te usluge, kao i titlovanje, dostupne po zahtevu klijenata.