Rečnik osnovnih računarskih pojmova

Mada internet koristimo gotovo svakodnevno, u manjoj ili većoj meri, kao i brojne servise koji su dostupni online, te računarske programe, mnogi od nas se ne snalaze baš u definisanju brojnih pojmova vezanih za globalnu mrežu i računare, uopšte.

Zato je OXFORD WEB STUDIO napravio jedinstvenu rubriku u okviru svog web sajta koja nosi naziv DA LI ZNATE i u kojoj su sadržana objašnjenja mnogih internet pojmova. Na taj način korisnici imaju priliku da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama brojnih programa i internet servisa, kao i sa svim terminima koji su vezani za internet u celini.

Ukoliko ste želeli nekoga da pitate da vam objasni šta je, recimo Adobe Flash i kako funkcioniše, šta su tagovi, vektori ili rezolucija, a niste imali koga, više nemate razloga za brigu, jer je tu rubrika DA LI ZNATE za čiju izradu je zadužen tim stručnjaka OXFORD WEB STUDIA.

Na samo klik od vas sada su objašnjenja o tome šta je zapravo Gmail, kako funkcioniše Google Analytics, koji sve internet pregledači odnosno web browser - i postoje, ali i šta je digitalna, odnosno sito štampa recimo, kako funkcioniše Online prodavnica ili koja je uloga hardvera, a koja softvera u računarima i još mnogo toga.

Kao i svaki rečnik pojmova, tako se i rubrika DA LI ZNATE koju smo pripremili za naše korisnike neprekidno dopunjuje, jer na globalnoj mreži i uopšte u svetu računara i informatike postoje brojni pojmovi koje bi valjalo objasniti. Na taj način će svi zainteresovani korisnici nakon samo par klikova mišem otkriti mnoge tajne online poslovanja, ali i funkcionisanja brojnih internet programa, te značenje brojnih skraćenica koje su se odomaćile u svakodnevnom govoru, poput recimo : PDF, ADSL, GIF, FTP, HTML, ISP, MySQL, PR i mnogih drugih.

Kažu da se čovek uči dok je živ i da svakoga dana imamo priliku da naučimo nešto novo. Upravo time su se i rukovodili naši stručnjaci prilikom stvaranja pomenute rubrike.