Delphi - Izrada softvera
90%

Razvoj poslovnog softvera je sam po sebi širok pojam. On pre svega obuhvata razvoj jednog programa koji se izvršava kao desktop aplikacija i služi za baratanje podacima, bilo da se radi o ažiriranju, unosu i brisanju podataka ili praćenju određene statistike, bankarskim sistemima. Naši programeri su u mogućnosti da za vas razviju jedinstven i stabilan poslovni softver, pristupačan svim korisnicima, lak za korišćenje u interakciji sa svim vrstama baza podataka.

Programski jezik "Delphi"

Programski jezik Delphi je programski jezik koji se najčešće koristi za pravljenje desktop aplikacija sa grafičkim korisničkim interfejsom (GUI). Poreklo vodi od programskog jezika Object Pascal i omogućuje objektno-orijentisan, vizuielni pristup razvoju aplikacija. Prvobitna namena Delphi-ja je bila da programerima omogući povezivanje sa bazama. U to vreme najzastupljenija baza bila je Oracle (proročica) pa je odatle i predložen Delphi (po poznatom grčkom mitu o proročicama iz Delfija) kao zanimljiv naziv koji bi se svideo korisnicima.

Postoji od 1995. godine kada je izašla prva verzija razvojnog okruženja pod imenom „Borland Delphi“ kao rani primer nečega što će kasnije postati poznato kao RAD (Rapid Application Development) proces razvoja softvera. Od tada pa sve do 2008. godine izlaze sve naprednije verzije pod imenom kompanije Borland. Te godine menja vlasnika I dolazi u ruke kompanije Embarcadero koja nastavlja njegov razvoj. Svaka nova verzija Delphi-ja se trudi da bude što je moguće više kompatibilna sa prethodnim kako bi se mogli iskoristiti već razvijeni softveri i biblioteke.

Aplikacije rađene u Delphi-ju se mogu povezati na sve, danas zastupljene baze (MySQL, Access, PostgreSQL, SQLite i dr.) Najčešće se koriste u preduzećima za obavljanje velikog broja poslova različitog tipa, kao i za evidenciju i ažuriranje podataka iz baze. Ukoliko se aplikacija odradi na kvalitetan način, njeno korišćenje može biti veoma lako i intuitivno jer se sve obavlja u grafičkom okruženu. Delphi podržava sve najnovije standarde izgleda Windows aplikacija, tako da je na nivou zadatka i na ovom polju. Treba napomenuti i to da podrzava rad sa “third-party” komponentama razvijenim od strane nezavisnih developera koji su vremenom osmislili neka kvalitetna rešenja što se tiče kako same funkcionalnosti, tako i vizuelne prezentacije aplikacija.

Zbog svega navedenog, Delphi predstavlja pravi izbor za brzo razvijanje efikasnih softverskih rešenja. Zaključak je dakle, da sa jednim kvalitetnim poslovnim softverom možete unaprediti vase poslovanje na jedan viši nivo u odnosu na vašu konkurenciju a samim tim ćete i olakšati rad vašim zaposlenima i poboljšati njihovu produktivnost.