Internet marketing - Email marketing
90%

Da li znate šta je ključna stvar u prodaji nekog proizvoda? Reklama! Marketing je lična karta svakog produkta koji treba da se plasira na tržište. Ono što sa sigurnošću možemo reći je, da ono što se ne reklamira, praktično ni ne postoji. Reklama je moćno sredstvo koje snažno utiče na svest recipijenata informacije, odnosno potencijalnih klijenata i kupaca. Dobra reklama je najosnovniji oblik uticanja na željenu ciljnu grupu. Jedan mali eksperiment izneo je zapanjujući zaključak, a on se sastojao iz sledećeg. Prilikom jedne bioskopske projekcije, u deliću sekunde, gledaocima je puštena slika Coca-Cole. U vreme pauze, sedamdeset odsto publike je otišlo da kupi, pogodite šta? Coca-colu. Trajanje slajda je bilo prekratko da ga detektuje svest, ali je njegov sadržaj uticao direktno na podsvest čitavog auditorijuma. E upravo tako deluje većina reklamnih sadržaja na naš mozak.

Postavlja se pitanje na koji način plasirati reklamu.

Tekovine 21. veka donele su nam snažan uticaj interneta, koji je postao neizostavno sredstvo propagiranja, što je širok otvorilo vrata email marketingu. Drugo pitanje je kako stići do potencijalnih klijenata.

Oxford Web Studio može biti direktan provodnik Vaše poruke do onih kojima je ona namenjena.

Šta to praktično znači?

Oxford Web Studio će se postarati da se Vaša reklama nadje u prijemnom sandučiću email adresa preko 100 000 ljudi.

Ukoliko imate ideju da započnete biznis, Oxford Web Studio će se postarati da za Vašu ideju čuje ogroman broj ljudi. Uz nepisano pravilo da slika govori hiljadu reči, mi ćemo se postarati da uz Vaš tekst do potencijalnih korisnika dospe i dizajnirana reklama kakvu Vi želite.

Ono što je, takodje, bitno je tajming. Oxford Web Studio će se postarati da Vaša poruka do potencijalnih saradnika stigne upravo u vreme koje Vi želite.

Istraživanja su potvrdila da se utisak stvara, kako na osnovu forme, tako i suštine. Naš stručni tim će se pobrinuti da Vaša email poruka bude napisana pismeno, upečatljivo, a u skladu sa Vašim poslovnim identitetom, po kojem ćete biti jedinstveni.

Oxford Web Studio ima najveću bazu podataka, uz pomoć koje će Vaše poruke biti poslate na ogroman broj adresa.

Dakle, mi kreiramo Vaše emailove, biramo najprigodniji email šablon, dizajniramo Vašu reklamu, u vreme koje Vi želite i prosledjujemo je stotinama hiljada ljudi.

Internet je najmoćnija tekovina 21. veka, koja Vam , uz našu pomoć, može utabati stazu uspeha. Oxford Web Studio može biti Vaše sredstvo do željenog cilja.