80%

Bootstrap front-end framework je besplatna kolekcija alata koji se koriste u izradi web sajtova i web aplikacija. Baziran je na CSS stylesheet-u koji u sebi ima definisane sve HTML elemente počevši od tipografije, formi, dugmića, navigacije i ostalih interfejs komponenata kao i dodatne JavaScript ekstenzije. Bootstrap je razvijen od strane Twitter-ovih web programera i dizajnera, Marka Otoa (Mark Otto) i Džejkoba Tortona (Jacob Thornton). Juna 2014. godina bio je najpopularniji projekat na GitHub sa preko 27.000 preuzimanja, a opšte je poznato da ga ,američki kablovski i satelitski kanal MSNBC i NASA, koriste za svoje sajtove i aplikacije.

Suština postojanja Bootstrapa je prilagodljivost sadržaja web sajtova ili web aplikacije na ekranima svih uređaja u koje podrazumevamo pre svega mobilne telefone i tablet uređaje. Otkako je postao popularan, na internetu je veoma lako doći do podrške za Bootstrap. Na Bootstrap-ovom sajtu su, pored verzije za preuzimanje, dostupne i besplatne varijante templejta koji će vam olakšati pronalaženje koncepta za sajt ili aplikaciju. Kada se Bootstrap preuzme (download) sa zvaničnog sajta, dobija se dist folder u kome su smešteni podfolderi, css, js i fonts. U css folderu se nalaze bootstrap datoteke (bootstrap.css, bootstrap.css.map, bootstrap.min.css, bootstrap-theme.css i bootstrap-theme.css.map) u kojima su definisani svi HTML tagovi, zatim media query (koriste se od CSS 3 verzije) u kojima se definišu različite veličine ekrana i ponašanje sajta shodno veličini istih. U fonts folderu imamo standardizovane font-ikonice Bootstrap-a (glyphicons) koje se koriste kroz <i> tagove. Js folder sadrži JavaScript komponente u službi jQuery dodataka (bootstrap.js, bootstrap.min.js i npm.js). Njihova funkcija je pokretanje svih skriptnih komponenti čije korišćenje iziskuju Bootstrap komponente u HTML i CSS fajlovima koji ih koriste.

Oxford Web Studio tim web dizajnera koristi Bootstrap još od njegovog pojavljivanja, te se stoga oslanjamo na tu tehnologiju uvek kada nam se ukaže prilika jer smo baratanje sa ovom front-end framework tehnologijom doveli gotovo do savršenstva i daje nam za pravo da vam garantujemo kvalitetnu izradu web sajta i web aplikacije, pre svega za mobilne telefone i tablet uređaje.