80%
70%

Mnogim posetiocima su upravo sajtovi izrađeni u programu Adobe Flash naročito interesantni, a pretpostavlja se da je to zbog izuzetno dinamične animacije i sadržine same prezentacije. Međutim, iako je izrada Flash sajtova vrlo popularna, činjenica je da njihova sadržina nije tako dobra za optimizaciju, pa je vrlo važno voditi računa o zahtevima samog klijenta, ali i sadržine konkretnog sajta, a kako bi se odabrao pravi program za njegovu izradu. Samo iz tog razloga se preporučuje da one kompanije koje su već postale naročito popularne, to jest koje se smatraju pravim svetskim brendovima, pribegnu izradi internet prezentacija za svoju firmu upravo uz korišćenje ovog programa, jer time neće imati nikakav gubitak. Sadržina samog sajta je koncipirana tako da je usmerena, praktično govoreći na Flash animaciju, te ne poseduje ni takozvane microdata, ni alt, a ni title tagove, pa se upravo to i navodi kao osnovni razlog za nemogućnost pravilnog optimizovanja sadržaja. Svi oni klijenti koji smatraju da njihovom poslovanju upravo odgovara izrada Flash sajtova, moraju biti informisani da programeri tom prilikom koriste takozvani ActionScript, što je specifičan programski, odnosno skriptni jezik, koncipiran tako da u velikoj meri liči na poznati programski jezik Java. Predviđeno je da se upravo uz primenu svih onih pravila koja podrazumeva ActionScript, kontrolišu adekvatno kako objekti u okviru Flash filmova, tako i događaji koji su njima pokriveni, a svakako se baš taj programski jezik koristi kada je potrebno kreirati određene web stranice, odnosno filmove u kojima postoji izuzetno visok stepen interakcije. Da ne bi bilo zabune, klijentima mora biti objašnjeno da se najčešće izrada Flash sajtova primenjuje kada je potrebno da sadržina ima naročito jak efekat na posetioce, a budući da je praktično nemoguće izvršiti optimizaciju tih sadržaja, posebno je važno da kroz njih budu prezentovani već postojeći brendovi, koji uspešno posluju na tržištu. A upravo zbog, praktično nemogućnosti optimizovanja sadržaja za web pregledače, pa samim tim i nemogućnosti uticanja na njihovo pozicioniranje, se preporučuje da se za ovu uslugu odluče upravo oni klijenti koji imaju odlično razvijeno poslovanje i kojima je, jednostavno potrebna vrlo efektna web prezentacija. Sasvim je sigurno da će na taj način njihov internet sajt ostaviti baš onakav utisak na posetioce kakav i žele. Pored toga, postoje i mnoge druge prednosti koje zainzeresovanima mogu da ponude stručnjaci, u čiju specijalnost spada i izrada Flash sajtova, a one se prvenstveno odnose na vidljivost. Naime, stručnjaci koji bivaju angažovani da bi izradili određeni sajt u ovom programu, zapravo zahvaljujući primeni posebnih alata i tehnika koje on nudi, stiču mogućnost da odmah vide kako će Flash Player omogućiti da on bude vidljiv na pretraživačima, što svakako ne važi za sajtove koji su urađeni na nekim drugim platformama.