Uspešnost savremenog načina poslovanja u sve većoj meri zavisi od funkcionalnosti poslovnog sistema koji je povezan sa internet tehnologijama. Da bi ste uspeli da se na tržištu izborite sa konkurencijom jednostvno morate imati jedinstveni sistem predstavljanja vaše firme klijentima putem interneta. Kada je reč o turističkim agencijama, na tržištu ih je sve više što proizilazi i sve većeg interesovanja ljudi za putovanjima. Sagledavajući ovu činjenicu, bez dobro organizovanog internet marketinga, ne možete da očekujete pozitivne rezultate poslovanja Vaše turističke agencije.

Dobro organizovani način probijanja na tržištu je nazamisliv bez posedovanja kvalitetnog web sajta na kojem potencijalni klijenti mogu pogleadti detalje o vašoj agenciji, ponudama, aranžmanima itd. Detaljnom analizom svih zahteva običnih ljudi koji na jednostavan način žele da putem interneta sebi rezervišu neku vrstu putovanja ili smeštaj, razvili smo jedinsveni sistem koji će vam u svakom pogledu poboljšati poslovanje.

CMS (Content Management System)

Pre svega, naš sistem je zasnovan na dobro osmišljenom CMS-u (Content Management System) preko kojeg na veoma jednostavan način možete da upravljate celokupnim sadržajem na web sajtu (dodavanje novih ponuda, ažuriranje i brisanje istih). Ono što je veoma bitno, ovaj sistem se može nadograđivati i razvijati u skladu sa Vašim zahtevima i potrebama. Na primer to može da se odnosi na povezivanje Vašeg web sajta sa Booking sistemima.

Savremeni dizajn

Funkcionalnost pozadinskog dela web sajte nije ništa bitnija od samog izgleda i dizajna. Korišćenjem HTML5, CSS3, JavaScript i drugih tehnologija, naš tim grafičkih i web dizajnera je u stanju da na najsavremeniji način izradi rešenja izgleda vaše web prezentacije koja će na potencijalne klijente ostaviti jak i pozitivan utisak. Predhodno navedene tehnologije Vašem sajtu daju dodatnu prednost koja se odnosi na samu prilagodljivost web sajta savremenim internet pretraživačima.

Responsive Dizajn

S obzirom da sve više ljudi internetu pristupa sa mobilnih i tablet uredjaja veoma je bitno da Vaš sajt bide prilagodjen za iste. Tako da ukoliko ne posedujete android i iphone aplikaciju za vašu turističku agenciju ili hotel, to Vam neće predstavljati problem jer uz klasičan web dizajn možete dobiti i responsive (prlagodljiv) dizajn, koji naravno nije obavezan.

SEO optimizacija

Izrada sajtova za turističe agencije takođe mora biti zasnovana i na dobro optimizovanim stranicama jer je to preduslov za što bolju poziciju vašeg sata na internet pretraživačima. Bez dobre SEO optimizacije jednostavno nećete moći da se izborite sa sve većom konkurencijom. Vođenjem ozbiljnih i velikih projekata stekli smo ogromno iskustvo koje se odnosi na SEO optimizaciju tako da Vam garantujemo veoma dobre pozicije na svim internet pretraživačima.

Spajanjem gore navedenih stavki u kompaktnu celinu, možemo da Vam garantujemo veoma kvalitetnu izradu sajta za turističku agencuju, hotel ili turistički portal, i da Vam u velikoj meri olakšamo i unapredimo poslovanje.

My Image

My Image

My Image