H tagovi i SEO optimizacija

Svi oni koji iole poznaju HTML kod, znaju da se H tagovi koriste za zaglavlja i naslove u okviru jedne HTML stranice. Postoji šest standardnih H tagova, a to su: h1, h2, h3, h4, h5 i h6. Svi ovi tagovi su hijerarhijski raspoređeni a h1, h2 i h3 su najčešće korišćeni u sledećoj formi:

<h1>Glavni naslov</h1>
<h2>Podnaslov</h2>
<h3>Podnaslov podnaslova</h3>

Ovi naslovi i podnaslovi su poznati i kao tagovi zaglavlja, međutim njihova funkcija nije samo da čitatelju teksta na našem sajtu pruži preglednost, već je njihovo ispisivanje i definisanje veoma bitno i za SEO optimizaciju. U slučaju SEO optimizacije, to su osnovne postavke teksta da, na jednoj stranici pre svega, imate striktno definisano šta su vaši naslovi a šta podnaslovi i podnaslovi podnaslova. Bitno je izmeđuostalog da ti naslovi sadrže ključne reči, jer upravo h1, h2 i h3 imaju prednost prilikom pretrage u odnosu na ostatak teksta koji se nalazi u paragrafima na primer. Evo i primera kako bi to otprilike trebalo da izgleda:

<h1>Izrada web sajtova</h2>
<h2>Grafički dizajn</h2>
<h3>Web dizajn</h3>
<h3>Programiranje</h3>
<h2>SEO optimizacija</h2>
<h3>Onpage SEO optimizacija</h3>
<h3>Offpage SEO optimizacija</h3>

Međutim, nikako ne treba puniti naslove i podnaslove ključnim rečima, već te ključne reči treba uskladiti u naslov tako da naslov dobije svoj smisao. Isto tako, nije preporučljivo imati h1 tagove više od jednog puta u tekstu, zatim ponavljanje naslova i podnaslova, podešavanje naslova i podnaslova na hidden ili display: none (skivene) i identičan h1 i title tag. Dakle, morate imati precizno definisanu hijerarhiju vaših naslova i podnaslova u tekstu uz primese ključnih reči, što će dodatno pojačati vaš tekst i kocept stranice na kojoj se nalazi.

Prednosti korišćenja h1 tagova: h1 tag je najznačajniji i svaka stranica mora da ga sadrži. Koristi se za glavni opis stranice, slično title tagovima. Google sistematizam pretrage skuplja h1 tagove na svakoj stranici i ukoliko su kvalitetno napisani, znatno će poboljšati vaše pozicije u pretrazi.

Prednosti korišćenja ključnih reči u h tagovima: H tagovi jednostavno moraju da sadrže ključne reči jer Google sistematizam sakuplja sve h tagove i one koji su najkvalitetniji i poklapaju se sa ključnim rečima korisnika bolje rangiraju.

Prednosti korišćenja h tagova u odnosu na korisnike: Kada posetioci vašeg sajta otvore određenu stranicu, naslovi i podnaslovi im omogućavaju lakše snalaženje na stranici i preglednost.