Uzevši u obzir da odrednica pozadina ( engl. background ) ima dosta značenja, mi ćemo se fokusirati na njena dva značenja koja su vezana za internet i internet dizajn.

Na prvom mestu je background, odnosno digitalna fotografija ili crtež koji se koriste kao pozadina za ekran računara, laptopa, tablet računara ili mobilnog telefona. Na kompjuteru, to je background ( takođe i desktop wallpaper, desktop background ili samo wallpaper, odnosno background ) desktopa ili jednostavno pozadina. Ukoliko je background na mobilnom telefonu, onda je to obično pozadina početnog ekrana ili pozadina za zaključavanje, odnosno otključavanje telefona.

Brojne su vrste pozadina koje su namenjene kompjuterima ili mobilnim uređajima. Jedna od najčešće korišćenih u poslednje vreme svakako je 3 D pozadina, odnosno Live wallpaper.

Kada je u pitanju background vezan za internet dizajn, onda se ova odrednica odnosi na pozadinu određenog sajta.

Ukoliko obratite pažnju na bilo koji internet sajt uočićete da on ima okvir u kome se nalaze svi delovi koji su važni za sajt ( header, footer, navigacija ... ), a van tog okvira, odnosno containera se nalazi background sajta. Reč je dakle o pozadini za sajt, koja se može sastojati iz jednog ili više delova, koji mogu i da se ponavljaju ili ne. Obično programeri teže da koriste ovu opciju ponavljanja pozadine ( engl. seamless patter ) kako sama pozadina ne bi memorijski dodatno opterećivala određeni sajt, što umnogome poboljšava brzinu njegovog učitavanja.

Pozadina je uglavnom jednobojna, mada može biti i fotografija određenog formata, a gotovo nikada ne sadrži tekstualni sadržaj, kako ne bi dodatno opterećivala sajt.

Nemojte zaboraviti da background ima vrlo važnu ulogu u kvalitetu sajta, pa je neophodno dobro podesiti boju ili način učitavanja slike, ukoliko nju koristite kao background sajta. U tom slučaju dodatnu pažnju obratite na rezoluciju i kvalitet same slike, ali i na pravilnu putanju do određene slike koju želite da koristite kao background Vašeg sajta, kao i na pravilan unos njene ekstenzije. Takođe, ne zaboravite da odaberete opciju kako će se i da li će se slika kao background ponavljati ili ne.

I najvažnije, posavetujte se sa svojim programerom ili potražite smernice za adekvatan izbor boja za pozadinu sajta, a u zavisnosti od toga šta prezentujete na njemu. Navešćemo primer koji je vezan recimo za industriju hrane i sve što ima veze sa hranom. Naime, dokazano je da narandžasta boja podstiče apetit i želju za hranom, pa je to jedan od osnovnih razloga zbog čega treba koristiti ovu boju ili pak kombinaciju crvene i žute, koja u ljudskom mozgu tvori narandžastu, ukoliko želite da prezentujete korisnicima nešto vezano za ishranu. U tom slučaju, recimo pozadina Vašeg sajta može biti žute, a tekst crvene boje ili obrnuto. Ovo je, naravno samo jedan od mnoštva primera kako boja utiče na ljudski mozak, odnosno u ovom slučaju kako je doživljavaju posetioci sajta. Zato je svakako najbolje da potražite savet od iskusnog programera na ovu temu, kako bi Vaš sajt funkcionisao u najmanju ruku odlično i doneo Vam mnogo potencijalnih kupaca, koji će biti zadovoljni Vašom ponudom.