Ukoliko je potrebno da ukratko kažemo šta je to brend ( engl. Brand ), onda bi to bilo mišljenje klijenata ili potrošača o određenom proizvodu ili usluzi. Kada se kaže brend na prvom mestu se misli na tip proizvoda, to jest na sve dostupne informacije o određenom prozvodu ili usluzi, te zaštitni znak, odnosno fabričku marku određenog proizvoda. Takođe, brend se odnosi i na određeni postupak ili javnu ličnost, koja je postala poznata na osnovu nečega što je samo njoj svojstveno, te se kaže da je izgradila svoj brend.

U globalu ovaj pojam se odnosi na očekivanja, mišljenja i iskustva koja ima krajnji korisnik o nekom proizvodu ili usluzi. Važno je imati na umu da se pojam identitet bitno razlikuje od pojma brend, iako se često pominju u istom kontekstu. Međutim, identitet je zapravo ono što određena firma radi kako bi stvorila dobar brend , odnosno kako bi kupci imali što pozitivnije mišljenje o njihovom proizvodu ili usluzi.

Moglo bi se reći da je sinonim za brend reputacija, odnosno zbir svega onoga što određena firma ili pojedinci čine prilikom izgradnje identiteta proizvoda ili usluga koje plasiraju. Sam pojam brend je sastavljen iz nekoliko vrlo bitnih činilaca i to na prvom mestu identiteta samog brenda, a odmah za njim slede i : vrednost, prepoznatljivost i svest kupaca, odnosno korisnika o određenom brendu.

Pod pojmom identitet bredna ( engl. Brand Identity ) se podrazumeva vizuelna i verbalna kampanja od strane pojedinca ili kompanije, a u cilju što boljeg plasmana određenog proizvoda ili usluge.

Vrednost brenda ( engl. Brand Equity ) se odnosi na investicije svih tipova koje su uložene u formiranje identiteta brenda, kako bi on dostigao sledeći važan stupanj - prepoznatljivost ( engl. Brand Recognition ), odnosno kako bi krajnji kupac proizvoda, to jest korisnik usluga stekao svest o određenom brendu ( engl. Brand Awareness ). Svi ovi elementi zajedno vode do uspešnog poslovanja, te pravilnog plasiranja određenog brenda.

Zato treba imati na umu da je najvažnije kreiarati na pravi način najpre identitet, kako bi korisnici stekli pozitivno mišljenje o proizvodima ili uslugama određene kompanije. Zato je vrlo bitno kvalitetno uraditi sve vidove prezentacije, sa posebnim akcentom na internet prezentaciji, ali i ostale marketinške aktivnosti koje vode ka što pozitivnijem mišljenju, te svesti kupaca o određenom proizvodu, odnosno usluzi.

Ne treba zaboraviti da se često brend meša sa pojmom marka. Međutim, razlika je bitna. Među marketing stručnjacima se često može čuti komentar da svaki brend jeste marka, ali da svaka marka nije brend. Iako ova dva pojma imaju vrlo slične, gotovo iste karakteristike, osnovna razlika među njima jeste što je brend zapravo marka, koja je izgrađena i vremenom postala prepoznatljiva, te u potpunosti predstavlja određenu firmu.

Najbolji primer za razliku ova dva pojma je privatna srednja škola Sveti Arhangel, iz Kragujevca. U okviru ove škole postoje brojne marke, dok bi pojmu brenda najviše odgovarala marka " Akademija Oxford ", koja funkcioniše u okviru ove škole.