CMS (Content Management System) predstavlja sistem koji dinamički upravlja sadržajem sajta. To je računarska aplikacija koja omgućuje objavljivanje, organizovanje i izmenu sadržaja na sajtu putem korisničkog interefejsa. Ovo uključuje dodavanje, tekstova ,galerija slika ,video zapisa, blogova i td. u Prvi CMS sistemi su nastali pocetkom 90-ih godina. Putem CMS-a sajt je moguće održavati bez bilo kakvog programerskog znanja, jer je kontakt sa samim kodom minimalan.

Postoje dva osnovna elementa CMS-a. Prvi je CMA (Content Management Application) i on predstavlja front-end korisnički interfejs preko koga ce korisnik vršiti održavanje sajta bez bilop kakve intervecije Web dizajnera. Sledeći je CDA (Content Delivery Application) koji kompajlira kod i prikazuje sve izmene na Web sajtu.

Svaki napredni CMS sistem je modularan, tj. sastoji se iz manjih celina (modula). Svaki modul ima neku određenu funkciju i korisnik može uključivati one module koji mu trebaju. Ovaj princip rada poboljšava prilagodljivost CMS-a za razne tipove internet marketinga.

Najpoznatiji CMS sistemi su Wordpress, Joomla!, Drupal i ExpressionEngine. Wordpress je počeo kao platforma za blog, ali se od tada dosta razvio i koristi se za sve vrste Web sajtova. Trenutno je najpopularniji CMS sistem i ima najaktivniju zajednicu nejgovih korisnika. To je dovelo do velikog broja tema i modula za Wordpress koji ga čine svestranim i veoma prilagodljivim.