Posebna tehnika mešanja boja, CMYK se primenjuje prvenstveno u oblasti offset štampe, a kada je potrebno odštampati određeni sadržaj na papiru, odnosno plastici ili tkanini, te metalu i ostalim materijalima koji su u upotrebi u tom slučaju. Inače, među štamparima je primena ovakvog sistema za mešanje boja poznata pod nazivom full color, odnosno puni kolor, a što u velikoj meri govori i o kvalitetu štampe koji se postiže njegovom primenom.

Oznaka ovog pojma je zapravo skraćenica koja je sačinjena od početnih slova naziva za svaku pojedinačnu boju koja se u tom slučaju koristi, a gde C predstavlja Cyan, odnosno tirkiznu, dok je M početno slovo reči Magenta, a čime se označava ciklama. Slovo Y je uzeto od reči kojom se označava žuta boja, to jest Yellow, dok je K skraćeno od reči Key, a ovim pojmom se predstavlja crna boja. Naglašavamo da je u pitanju takozvani suptraktivni metoda mešanja boja, uzevši u obzir da nije moguće dobiti belu boju ako bi se sve one pomešale, jer se do bele boje stiže isključivo procesom supstrakcije, to jest oduzimanja. Svakako je ovde vrlo značajno naglasiti i da se CMYK tehnika mešanja boja primenjuje isključivo kada se štampanje mora izvršiti na beloj podlozi. Dakle, uopšteno i teorijski govoreći, kada se pomešaju tirkizna, ciklama i žuta, dobiće se crna boja, ali je ona svakako dodatno uvedena u ovaj princip mešanja boja, a sa ciljem da se dobiju mnogo intenzivniji tonovi crne, te da bi kvalitet štampe, odnosno otiska bio mnogo bolji i postojaniji.

U pojedinim slučajevima se prilikom offset štampe čak dodaje i specifična, peta boja koja nosi naziv Pantone i definiše se prema posebnoj skali.

Kada se pomešaju žuta i magenta u istom odnosu, dobiće se crvena, a mešanjem žute i cijana, takođe u istoj količini će se dobiti zelena boja. Ali, zato ako je potrebno da ta zelena bude nešto tamnija, onda će biti neophodan dodatak crne boje u tačno određenom procentu, što je zapravo sve zadatak onih stručnjaka koji su i zaduženi za štampanje u konkretnom slučaju.

Mada se CMYK sistem za mešanje boja najčešće koristi u offset štampi, on svakako ima primenu i kod digitanog štampanja, ali i u okviru sito štampe, te se naravno upravo ova tehnika najčešće koristi prilikom fotokopiranja u boji i kod štampanja razičitih sadržaja, bilo za lične ili poslovne potrebe.

Ovaj način štampe pruža mogućnost da se izradi kvalitetan kolor otisak nekih crteža ili fotografija, pa čak i tekstova i drugih sadržaja, a obično se primenjuje kada se vrši štampa reklamnih materijala, tako da uz primenu CMYK - a nastaju odlično odštampani plakati, brošure i katalozi, odnosno časopisi, knjige i drugi sadržaji za koje se zahteva visok kvalitet kolor štampe.