CSS ( Cascading Style Sheets ) je jezik koji se koristi za opisivanje izgleda Web prezentacija. Iako se najčešće primenjuje u izradi Web strana i korisničkih interfejsa on-line aplikacija, CSS može koristiti bilo koja vrsta XML dokumenta.

U početku je na sebe ovu ulogu preuzimao sam HTML. Kako su vremenom sajtovi bili sve kompleksniji, kod je postao veoma nečitljiv i komplikovan za održavanje. Tada je postajo jasno da se mora uvesti neka nova metoda koja bi rešila ovaj problem. Rešenje je došlo sredinom 90-ih godina u vidu CSS-a , tada nazvanog CHSS.

Postoji više verzija CSS-a. Svaka od njih se nadograđivala na predhodnu i pružala nove mogućnosti. Do sada su izašle verzije CSS1, CSS2, CSS3 i CSS4. Vertija CSS4 ne postoji sama po sebi, ali postoji odredjeni broj modula četvrtog nivoa pa se zbog toga i ona pominje kada se govori o verzijama CSS-a.

CSS kod se u najvećem broju slučajeva nalazi u posebnom dokumentu koji se potom uključuje gde je potrebno. Ovo je ujedno i najbolja metoda rada sa CSS-om. Takođe, moguće je koristiti i CSS direktno u dokumentu čiji se dizajn menja. Ovo se može uraditi u zaglavlju dokumenta, ili u tagu elementa na čiji se izgled utiče.

Iako se beneficije korišćenja CSS-a ne dovode u pitanje, on ima i par ograničenja. Različiti internet pretraživači interpretiraju kod na različite načine pa je neophodno koristiti različite metode kako bi se dobila doslednost izgleda.

Primer za definisanje fonta klase "tekst" :

.text { 
    font-family:"Arial", sans-serif;
    font-size:11px;
    font-style:bold;
}