Digitalna štampa je jedna od najmlađih tehnika štampanja, a njen osnovni cilj je da sam proces štampanja pojednostavi u najvećoj mogućoj meri. Materijal koji se štampa se nalazi na računaru ili drugom uređaju ( flash memorija, laptop i slično ), te se sa njega prenosi na mašinu za štampanje, tako da praktično ne postoji nikakav kontakt.

Pored toga što je digitalna štampa pogodna i za štampu probnog otiska, ona se naročito preporučuje u slučaju kada je potrebno odštampati manji ili srednji tiraž, za kratko vreme. Štampanje na ovaj način se preporučuje naročito za : vizit karte, flajere, ID kartice, memorandume, ali i za različite vrste kataloga, brošura, pozivnica. Pored toga, digitalna štampa je pogodna čak i za štampanje knjiga, ali samo ukoliko je njihov tiraž mali, kao i za različite vrste pospekata, nalepnica, plakata, kao i kalendara.

Svakako je preporuka da ukoliko želite da dobijete vrlo brzo kvalitetno odštampan reklamni materijal, recimo to radite u digitalnoj štampi, dok se ofset štampa preporučuje za štampanje većih i velikih tiraža, sa napomenom da štampanje može da potraje i nekoliko dana.

Kada je u pitanju digitalna štampa, treba imati na umu da ona ima mnogo prednosti u odnosu na ofset štampu, osim rokova isporuke. U principu, digitalna štampa je finansijski povoljnija nego ofset, te podrazumeva kvalitetnu štampu i relativno brzu izradu, koja naravno zavisi od tiraža želite. Posebnu prednost koju ima digitalna štampa u odnosu na standardnu ofset štampu jeste mogućnost perosnalizacije, ali i mogućnost štampe u slučaju kada je potrebno menjati i prilagođavati podatke nakon određenog broja primeraka, kao što je slučaj sa recimo štampanjem ulaznica, koje sadrže bar kodove ili štampanja kartica za nagradne igre.

Digitalna štampa se može raditi na različitim materijalima i to počev od 300 gramskog kunstdruka, preko folija, muflona, pa do specijalnih papira i materijala.

Poseban vid ovakvog načina štampanja je i digitalna štampa velikog formata, kao i digitalna štampa iz tabaka.

Digitalna štampa velikog formata nudi veliki izbor materijala i visok kvalitet štampanja, samo je potrebno naći štampariju koja se bavi i ovim vidom digitalne štampe. Uglavnom je namenjena za uređenje izloga ili sajamskih štandova, a digitalna štampa velikog formata se posebno preporučuje za vizuelnu komunikaciju sa klijentima, te unutrašnje i spoljašnje obeležavanje poslovnih prostorija, kao i brendiranje.

Digitalna štampa iz tabaka je, takođe pogodna za štampanje manjih i srednjih tiraža, a moguće je štampanje na svim vrstama papira. Velika prednost koju digitalna štampa iz tabaka ima nad ostalim vidovima ove vrste štampanja jeste mogućnost specijalne dorade u vidu : perforacije, numeracije ili personalizacije ID kartica, bušenja, savijanja, ali i drugih usluga dorade.