Mada je danas poznat pod nazivom Adobe Dreamweaver, ovaj specijalno osmišljen softver je primarno lansirala kompanija Macromedia. Ali, kada je firma Adobe Systems, 2005. godine kupila pomenutu kompaniju, ona je dalje nastavila da razvija ovaj softver, tako da je on od tada i poznat kao Adobe Dreamweaver.

U pitanju je alat koji je namenjen za oblast web development - a, to jest web razvoja i na prvom mestu se koristi kada je potrebno kreirati određeni web sajt ili aplikaciju za različite tipove uređaja. Interfejs koji Dreamweaver koristi je savremen i moderan, a njegove karakteristike su odlične, te se smatra vrlo jednostavnim za korišćenje. A da bi neko bio u mogućnosti da ga koristi za razvoj različitih vrsta web sadržaja, svakako se zahteva da poseduje makar osnovna znanja vezano za oblasti HTML - a i CSS - a.

Sam softver je dostupan i za operativni sistem Microsoft Windows, ali i za operativni sistem Mac X. Uz to, u okviru novijih verzija pomenutog softvera je ugrađena i podrška za različite web tehnologije, kao što su na primer JavaScript i CSS, ali i za brojne skriptne jezike, a primarno za ASP i PHP, te ColdFusion. Napominjemo da je korišćenje ovog softvera namenjeno na prvom mestu profesionalcima, te da ga web developeri i programeri koriste kada je potrebno kreirati ili, pak izmeniti stranice nekog web sajta, te ukoliko je potrebno napraviti određenu web aplikaciju, a koja će biti dostupna na mobilnim telefonima, tabletima i drugim uređajima.

Smatra se da Dreamweaver nalazi sve veću primenu, a najpre zbog jednostavnog korišćenja, tako da se vrlo često može čuti i da je u pitanju softver koji je prvi po popularnosti. Posebno je zanimljivo pomenuti i to da on u sebi već sadrži Designer, a što znači da nije neophodno poznavati sintaksu svih web tehnologija i skriptnih jzika koje pomenuti softver podržava. Isto tako se uz primenu izmenjivača koda, koji on takođe sadrži, značajno olakšava postupak developmenta nešto naprednijih web sadržaja.

Posebno je važno reći i to da je u pitanju takozvano user - friendly okruženje, te da su i performanse samog softvera u najvećoj mogućoj meri prilagođene upravo potrebama onih osoba koje će ga i koristiti. A baš to i jeste jedan od glavnih razloga zbog čega se baš Adobe Dreamweaver smatra najboljim za korišćenje u konkretnom slučaju.

Naravno, nije oduvek bilo tako, budući da je ovaj softver prilikom primarnog lansiranja naišao na neodobravanje i negativnu kritiku brojnih IT stručnjaka iz celog sveta. Radi se o tome da se za izradu konkretnih sadržaja uz njegovu primenu ne pišu HTML kodovi, već se jednostavno oni izrađuju vizuelno. A određeni broj IT stručnjaka je smatrao da takav način izrade ne može da donese ništa dobro, jer je poznato da HTML kod koji se ručno radi dovodi do kreiranja sadržaja sa mnogo boljim karakteristikama. Srećom, uskoro su i oni bili ubeđeni u suprotno, pa je Adobe Dreamweaver vremenom prihvaćen kao jedan od najpoželjnijih alata za stvaranje kvalitetnih web aplikacija i stranica.