Kada se posmatra jedna web stranica, na njoj su svakako uočljivi konkretni elementi, to jest njen vrh, zatim telo te stranice, to jest njen centralni deo i, naravno podnožje. Naravno, svaki od tih segmenta treba da sadrži određene podatke, stim da oni nisu striktno definisani.

Pojmom footer se označava podnožje jedne web stranice, ali moramo naglasiti da je ovaj pojam prisutan i u drugim oblastima, a o čemu će biti govora nešto kasnije.

Dok se u zaglavlju (header), koje je smešteno na samom vrhu stranice, to jest u okviru njene gornje margine nalaze osnovne informacije o sadržini same stranice, footer je predviđen za uopštene podatke vezano za vlasnika sajta, te se tu najčešće i nalazi naziv kompanije ili osobe koja je zaslužna za dizajniranje konkretne web sadržine. Neretko se baš u ovom delu navode i informacije o uslovima korišćenja određenog sajta, odnosno podaci i privatnosti i njenoj zaštiti, a zatim i one informacije koje se odnose na takozvano odricanje od odgovornosti i ostale slične, rekli bismo tehničke informacije koje su vezane za sadržinu te web prezentacije. Zapravo, sadržina i podnožja i zaglavlja konkretne web prezentacije isključivo zavisi od njenog koncepta, jer ne postoji pravilo koje mora tom prilikom da bude poštovano, osim ono koje se odnosi na mesto koje na određenoj stranici treba da zauzme kako header, tako i footer.

Postoje softveri koji su u tom smislu automatizovani da odmah u footer ili header ubacuju potrebne informacije. Što se tiče ubacivanja sadržine i u jedan i u drugi element stranice, napominjemo da je on potpuno isti i, ukoliko se radi ručno, prilično je jednostavan.

Podrazumeva se takođe i da jedan Word dokument svakako ima oba ova elementa, stim što se najčešće footer koristi za navođenje broja stranica, a u zaglavlju se obično navode naslovi ili imena autora, stim što i ovde ne postoji pravilo o tome šta se mora u kom segmentu navesti.

Svakako se pojam footer, to jest podnožje može sresti i u oblasti tipografije, ali iako obično sadrži broj stranice, u njemu mogu da budu navedene i neke druge informacijee. Ponekad se u podnožju nalaze i napomene vezano za sadržinu te strane, a mogu da se nađu i takozvane fusnote.

Najvažnije je naglasiti da ne postoji standardizacija za sadržinu oba ova elementa, to jest da nije definisano apsolutno nikakvo pravilo šta tačno mora da sadrži header, a šta footer i to bez obzira da li u oblasti web dizajna, odnosno obrade dokumenata li njihove štampe, već se to u potpunosti prilagođava kako zahtevima vlasnika, odnosno korisnika, tako i samoj sadržini tog web sajta ili određenog tekstualnog dokumenta koji se uređuje ili štampa.