Potpuno besplatan alat za sve vlasnike Google naloga, Google analitika (engl. Google Analytics ) je namenjena praćenju statistika posećenosti određenog web sajta. Mada je to samo osnovna definicija ovog alata, a zapravo mu je domen mnogo širi.

Najpre treba znati da preko samo jednog registrovanog Google naloga korisnik ima mogućnost da prati statistiku posećenosti na velikom broju sajtova, sa ograničenjem do 50 web sajtova. Ograničenje broja poseta na mesečnom nivou je 50 miliona poseta, po jednom internet sajtu, što je pozamašan broj.

Podaci koji su prikazani u Google analytics su izuzetno korisni za vlasnike sajtova. Ukoliko pažljivo prate Google analitiku vlasnici sajtova mogu da dobiju brojne podatke, poput recimo : pola i prosečnih godina posetilaca sajta, deljenja stranica sajta na društvenim mrežama, te ukupnom broju poseta na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou, odnosno u periodu koji sami odaberu da prate. Na taj način vlasnici sajtova dobijaju vrlo bitne informacije, na osnovu kojih mogu da vrše određene korekcije na sajtu, kako bi poboljšali njegovu posećenost. Pored svega navedenog, vlasnici sajtova koji prate pažljivo Google analitiku mogu da vide i koliko je prosečno vreme zadržavanja na određenoj stranici ili celokupnom sajtu od strane korisnika, a na osnovu čega vrlo lako mogu da zaključe da li je sadržaj njihovog internet sajta zanimljiv korisnicima ili ne. U suštini, nije preporučljivo da vreme zadržavanja korisnika na sajtu bude kraće od jednog minuta, jer to mahom znači da korisnik na određenom web sajtu nije pronašao informaciju koja mu je bila potrebna. Sve ove i još mnogo drugih informacija dobija vlasnik sajta, to jest osoba koja je zadužena za praćenje statistike posećenosti sajta.

Ne treba zaboraviti podatak da je Google analitika potpuno besplatan alat, a jedini uslov jeste posedovanje verifikovanog Google naloga.

Uz to što je Google analitika namenjena praćenju na desktop računarima, moguće je koristiti je i na mobilnim telefonima i tabletima i to vrlo jednostavnim instaliranjem aplikacije sa Play Store. Takođe, i u ovom slučaju Google analitika je potpuno besplatna. Međutim, u mobilnoj verziji postoje određena ograničenja. Tako, recimo Google analitika na mobilnim telefonima dozvoljava praćenje kodova samo ukoliko koriste PHP, JavaServer Pages ili ASP.NET. Takođe, može se dogoditi i da se sama aplikacija blokira, te da određeni dodaci blokiraju pravu lokaciju korisnika, na primer. Ipak, prema statistici ovo se događa procentualno vrlo retko. Ono što može prilično da omete kvalitetan prikaz podataka Google analitike su pojedinačna podešavanja korisnika. Ukoliko korisnik blokira ili obriše kolačiće ( engl. Cookies ) Google analytics neće prikazivati te podatke. Zato se vlasnicima sajtova svakako preporučuje da ovaj detalj obavezno uvrste u Politiku privatnosti u okviru određenog internet sajta.

Ukoliko vlasnik određenog sajta plati Adwords kampanju, u okviru Google Analytics može da prati sve vezano za nju. Vrlo je važno u ovom slučaju dobro podesiti konverzije, odnosno ciljeve Google AdWords kampanje, ali i Google analitike u celosti. Ciljevi se mogu odnositi, recimo na : starosnu dob korisnika, geografsko odredište ili pak, na korisnike koji preuzmu određenu datotetku sa internet sajta, posete određenu stranicu i slično. U principu, od podešavanja same Google analitike će zavisiti i podaci koji će se prikazivati vlasniku web sajta, odnosno osobi koja je zadužena za praćenje Google analitike.

Ukoliko se, recimo vaš sajt bavi e - trgovinom, možete podesiti Google Analytics tako da pratite aktivnost porudžbina, odnosno prodaje, te da dobijate željene izveštaje.

Krajem 2011. godine Google analitika svojim korisnicima nudi mogućnost da prate statistiku posećenosti određenog internet sajta u realnom vremenu.

Tokom razvoja Google analitike pojavile su se sumnje u njen uticaj na performanse određenog internet sajta, te brzinu njegovog učitavanja. Zato je krajem 2009. godine kompanija " Google " lansirala takozvani asinhroni JavaSript, čime je svela na minimum rizik od usporavanja učitavanja određene stranice web sajta.

Često se zamerke upućene kompaniji " Google " po pitanju Google analitike odnose na Politiku privatnosti i zaštitu podataka korisnika, odnosno posetilaca određenog sajta. Naime, svaki korisnik koji ima omogućen JavaScript u svom pretraživaču, svaki put kada poseti određeni internet sajt koji koristi Google Analytics zapravo daje signal analitici da koristi korisnikovu IP adresu, sa ciljem da utvrdi njegovu trenutnu geografsku lokaciju, makar okvirno. Baš iz tog razloga je kompanija " Google " lansirala dodatak za pretraživač ( engl. browser plugin ) čija je osnovna funkcija da isključuje podatke o geografskoj lokaciji, odnosno IP adresi korisnika, te se ona i ne šalje analitici. Kako bi u potpunosti zaštitio korisnika, odnosno posetioca web sajtova, " Google " je uveo i mogućnost da korisnik sam odabere da li će dozvoliti Google analitici da koristi njegove podatke ili ne, jednostavnim odbijanjem kolačića za praćenje ( engl. Trackin cookies ).

Za sve korisnike Google analitike, kompanija " Google " nudi besplatan Centar za pomoć, u okviru koga mogu naći odgovore na pitanja o svemu što se tiče ovog alata.