Pojam Google indeksiranje stranica je vrlo važan za web sajtove, jer se odnosi na celokupan proces prepoznavanja konkretnog internet sadržaja od strane najzastupljenijeg web pregledača. Zapravo se pod njim podrazumeva postupak koji je vezan za uvršćavanje novih stranica u Google indeks, a što podrazumeva, jednostavno govoreći da će ih ovaj pretraživač uneti u svoju bazu.

Osnovni razlog zbog koga se upravo ovaj pretraživač smatra najefikasnijim je vezan za činjenicu da su rezultati pretrage na njemu vrlo brzi, te da korisnicima nude izuzetno veliki broj rezultata, jer Google tada ne pretražuje celokupan internet, već samo stranice koje se nalaze u njegovoj bazi.

A da bi određeni sadržaj zaista mogao da bude vidljiv ovom pretraživaču, pored toga što je potrebno da prođe određeni vremenski period od trenutka njegovog postavljanja, svakako moraju da budu ispoštovane i osnovne smernice, a primarno konkretni sadržaj mora da bude originalan.

Princip po kome Google indeksiranje stranica funkcioniše nije naročito komplikovan, te podrazumeva primarno da posebna vrsta programa za pretraživanje, a čiji je naziv Spider vrši neprekidno skeniranje stranica, kako bi pronašao linkove. Zatim se pronađeni linkovi prate, te se vrši skeniranje nađenih sadržaja, stim da se svaka konkretna stranica i numeriše i beleže se zahtevani podaci, a kako bi se kasnije vrlo lako razlikovale. Posle toga na scenu stupa drugi Spider program, čija je osnovna svrha da izvrši Google indeksiranje stranica, ali je vrlo važno naglasiti da tu nije kraj celokupnom procesu, to jest da u tom trenutku skenirane stranice još uvek ne mogu da budu vidljive u polju pretrage. Zapravo se nakon toga pristupa definisanju takozvanog glavnog indeksa, a koji bi mogao da se okarakteriše kao polazna tačka za izgradnju konkretnog indeksa pretraživača, iz koga se kasnije i dobijaju zahtevani rezultati pretrage. Ovde se najbolje i može shvatiti zbog čega je pomenuti pretraživač tako brz i efikasan... Naime, glavni indeks se dobija na osnovu prethodno sortiranih web stranica i to isključivo na osnovu takozvanih ključnih reči, a čime se u velikoj meri i dobija na vremenu tokom vršenja pretrage. Da biste razumeli na koji način sve ovo funkcioniše, navešćemo primer kada u pretrazi ukucate recimo reč “izrada sajta”. Tada će se isključivo u rezultatima pretrage pojaviti stranice u okviru kojih su baš to ključne reči, a raspoređuju se po relevantnosti.

Naravno, sve to ne bi moglo baš tako lako da funkcioniše da Google ne koristi prilično veliki broj računara za proces sortiranja stranica, jer se na taj način posao deli između njih, pa se samim tim i čitav postupak indeksiranja stranica u velikoj meri i ubrzava.

Ali ni tu nije pravi kraj ovog procesa, jer s tek nakon toga prvo mora da bude određena relevantnost konkretnog sadržaja, a na osnovu jasno definisanih faktora i to primarno na osnovu Google PR - a (Page Rank). Svakako postoje i mnogi drugi faktori koji se posmatraju i analiziraju prilikom utvrđivanja relevantnosti konkretnog web sadržaja, ali se ovaj smatra najvažnijim. Princip indeksiranja je usko vezan za ulazne, odnosno izlazne linkove, to jest za njihov kvalitet i broj, pa se odgovor na pitanje koliko je potrebno da bude izvršeno Google indeksiranje stranica upravo tu i krije. Baš zato se i ne može decidno navesti koliko će vremena morati da prođe da bi određeni web sadržaj bio vidljiv u okviru pretrage.