Svaka stranica nekog teksta poseduje određene elemente, a gotovo svaki od njih ima i tačno definisane elemente.

Pojam header se definiše kao zaglavlje, to jest gornji deo teksta. Ukoliko je u pitanju dokument izrađen u Microsoft Word programu, u zaglavlju se obično navodi njegov naslov, odnosno informacije o autoru i generalno o delu. Nasuprot ovome se nalazi takozvani footer, a što je zapravo podnožje konkretnog dokumenta. U njemu mogu biti navedene informacije o izvorima koji su korišćeni u tekstu i slično.

Podrazumeva se, takođe da ova dva elementa, ali i mnoge druge, poseduju i različite vrste izveštaja, kao i internet stranice. Najvažnije je navesti da ne postoji tačno utvrđen podatak o tome šta mora da se nalazi u gornjem, a šta u donjem delu stranice, budući da to isključivo zavisi od samog dizajna konkretnog sajta. Tako se, na primer header najčešće na svakoj stranici u okviru određene internet prezentacije ponavlja i uvek je naravno istovetan sadržaj u okviru njega. U većini slučajeva se tu stavlja naziv firme ili konkretne web stranice ili, pak logo, te generalno informacije koje su vezane za vlasnika konkretnog internet sajta. Takođe u hederu ulaze i svi oni delovi koji su potpuno isti na svim stranicama i neophodni za bolje pregledanje, kao što su na primer navigacija, odnosno glavni meni ili element u okviru koga je omogućeno izvršiti pretragu određene web prezentacije. Isto tako u ovom delu može da se nalazi i element koji se odnosi na logovanje, a ukoliko je to omogućeno na konkretnom sajtu.

Svakako pojedinačni web dizajner, odnosno ona osoba koja definiše kako će izgledati neka internet prezentacija bi trebalo da header i njegovu sadržinu formira tako da se u njemu nalaze svi elementi koji će biti vrlo korisni kada posetilac bude ušao na taj sajt, te bi svakako trebalo dobro razmisliti šta je to što će on najpre videti, a zatim i koristiti u okviru svake web stranice. Neretko se u okviru zaglavlja nalaze i kategorije, na primer ukoliko uđete na sajt kompanije koja je specijalizovana za izradu web sajtova, a vrši i usluge web programiranja, odnosno grafičke pripreme i slične usluge, onda bi u header trebalo da bude uvršten svaki tip usluge po kategorijama, pa zatim u okviru podkategorija treba da budu navedene informacije o svakoj od njih pojedinačno. Često se uravo u zaglavlju nalazi i sloga određene firme, to jest nekoliko reči po kojima je ona prepoznatljiva.

Vrlo je važno da header bude pažljivo osmišljen, jer je to ujedno i prvi kontakt koji će posetilac konkretne web prezentacije imati, a budući da on treba da bude najuočljiviji, a kako bi svakom posetiocu privukao pažnju.