Mada se češće u upotrebi nalazi termin provajder, činjenica je da je pravilan naziv internet servis provajder, a što je zapravo ISP. U pitanju je skraćenica koja je načinjena od početnih slova reči Internet Service Provider, a ovaj pojam se koristi kada se govori o određenoj firmi, to jest o konkretnom pravnom licu koje je specijalizovano za pružanje usluga vezanih za konekciju sa internetom, na prvom mestu. Isto tako se podrazumeva i da ISP vrši usluge koje se odnose na sve servise koje su u konkretnom slučaju dostupni.

Jednostavnije rečeno, apsolutno sve što se prima preko interneta ili se preko njega šalje, neizostavno mora da prođe kroz kanale koji su u posedu određenog dobavljača internet usluga.

U principu, kao i za sve druge usluge, tako i ovde važi pravilo da svaki ISP ima pravo da ponudi različite tipove priključenja, to jest konkretne tipove paketa, a u okviru kojih se mogu naći i određeni dodatni servisi za koje je konkretna kompanija takođe ovlašćena. Svakako se podrazumeva da svaki pojedinačni klijent, to jest fizičko i pravno lice, treba prvo da se dobro upozna sa ponudom određenog provajdera, pa da odabere onu koja će akedvatno i da zadovolji njegove potrebe, odnosno zahteve.

Takođe je važno napomenuti i da ISP može biti svaka kompanija koja zadovolji konkretne uslove, a njena organizaciona struktura može biti različita. Obično su kompanije koje pružaju ove usluge u privatnom vlasništvu, mada se mogu sresti i one koje su organizovane na drugačiji način.

Pored osnovne usluge za koju su specijalizovani, a koja se odnosi na pristup internetu, Internet servis provajderi takođe vrlo često u ponudi imaju i uslugu vezanu za internet tranzit, ali i takozvanu kolokaciju, te zainteresovanim klijentima nude mogućnost i da registruju određeni domen, ali i da koriste web hosting, te se neretko u ponudi različitih provajdera nalazi i Usenet servis.

Modemski pristup internetu je samo jedna od varijanti koja je dostupna, ali se u poslednje vreme sve češće koristi takozvani kablovski internet, kao i ADSL. Podrazumeva se da svaki korisnik pojedinačno ima pravo da odabere onu opciju koja mu i po performansama i po ceni odgovara.

Takođe je vrlo važno naglasiti i da postoje brojni provajderi koji, eventualno nude i određene pogodnosti korisnicima, kao što su recimo besplatna korisnička podrška koja funkcioniše u periodu 00 - 24, ali i mnoge druge. Tako se, recimo nedavno jedan kablovski operater u našoj zemlji dosetio, da uz kablovski internet ponudi i uslugu besplatne linije fiksnog telefona. Naravno, trebalo bi posebnu pažnju obratiti na te dodatne usluge prilikom odabira odgovarajućeg paketa usluga. A uz to se podrazumeva i da bi svaki pojedinačni korisnik, pre potpisivanja ugovora sa konkretnim ISP - om trebalo dobro da prouči uslove koji su u njemu navedeni, a kako ne bi kasnije bio možda neprijatno iznenađen.