Kada želite da navedete koju količinu podataka može da sadrži recimo hard disk ili DVD , odnosno da označite količinu njegove memorije, vrlo je verovatno da ćete koristiti jedinicu čiji je naziv kilobajt.

Jedan kilobajt je jednak količini koja je za 210 veća od bajta, što je zapravo 1 024 bajta. Međutim, kilobajt može imati i vrednost od 1 000 bajta, što vrlo često zbunjuje mnoge korisnike, a objašnjenje je zapravo vrlo jednostavno, samo je neophodno da razumete da su u pitanju različiti sistemi prikaza, odnosno takozvani decimalni i binarni sistem.

Naime prefiks kilo se koristi kada je potrebno označiti jedinicu koja je hiljadu puta veća od osnovne jedinice i to bez obzira o kojoj se jedinici radi ( kilogram, kilobajt, kilometar... ). Najbolji primer da biste ovo shvatili, jeste mera od 1 kilogram koja odgovara težini od 1 000 grama ili 1 kilometar koji je isto što i 1 000 metara. Dok se u prikazu 1 kilobajt označava kao jedinica koja je za 210 veća od bajta.

Takođe, da biste u potpunosti razumeli sve ovo, neophodno je da uvidite i razliku između bita i bajta. Jedinica poznata kao bit je skraćenica od dve engleske reči i to Binary i Unity. Bit može imati vrednost 0 ili 1. Znači da je 1 b jednak 0, odnosno da je 1 b jednak 1. Sa druge strane, bajt ( skraćeno B ) sačinjava ukupno 8 bitova, to jest 1 B = 8 b. U binarnom sistemu se recimo slovo A, što je 1 bajt beleži kao 01100001, što je ukupno 8 bitova, odnosno 8 osnovnih jedinica.

Uz bit i bajt, postoje i kilobit, odnosno kilobajt. Jedinica kilobit ima skraćenicu Kb, za razliku od kilobajta koji se skraćeno beleži kao KB. Ovakav vid pisanja skraćenica je usvojen na osnovu predloga međunarodne neprofitne organizacije čiji cilj je unapređivanje tehnologije vezane za elektricitet, IEEE ( engl. The Institute of Electrical and Electronics Engineers ).

Jedinica kilobajt se u savremeno doba prilično retko sreće, a da služi osnovnoj nameni. Razlog za to jeste što brojni računarski elementi, a na prvom mestu hardveri u današnje vreme poseduju mnogo veću količinu memorije za skladištenje podataka, pa su češće u upotrebi megabajt i gigabajt. Da biste imali bolju predstavu kolika količina se označava ovom jedinicom, imajte na umu da recimo 1 KB zauzima jedan pasus teksta u programu " Notepad ", koji sadrži ukupno 1 024 karaktera.