Bukvalan prevod termina layer glasi slojevi i oni se najčešće koriste u različitim programima čija svrha je obrađivanje slika. Jednostavnije rečeno, u pitanju su različiti nivoi na ekranu, a od kojih svaki pojedinačno ima određenu ulogu vezano za stvaranje efekata.

Posebno je važno istaći da svaki layer podrazumeva i potpuno nezavisno upravljanje, tako da se u okviru svakog pojedinačnog sloja mogu kreirati različiti efekti. A kada se svi oni budu skupili, onda se dobija i finalna slika.

Ako se, na primer obrađuje neka fotografija u programu Adobe Photoshop ili bilo kom drugom, prvo što se vidi kada se fotografija otvori jeste samo jedan sloj, to jest pozadina, odnosno background. Ona se, u principu takođe može obogatiti različitim efektima i pomerati, a u zavisnosti od potreba, te se nakon toga koriste specijalne komande za kreiranje različitih slojeva. A oni se, takođe mogu i umetati, to jest može se vrlo jednostavno menjati njihov redosled i to sve u zavisnosti od potrebe.

Svaki pojedinačni sloj, odnosno layer može biti obogaćen različitim efektima, kao što su na primer potamnjivanje ili posvetljivanje ili, pak množenje vrednosti donjeg sloja ili gornjeg i slično. Postoje i oni efekti koji omogućuju da se isključivo obrađuju crno - bele fotografije, a ima i onih koji pružaju mogućnost pojačanog izoštravanja određenih segmenata fotografije. Isto tako u okviru različitih layers - a se mogu koristi i specijalni efekti, a kada je potrebno recimo izraditi masku, kako bi rezultat bio što bolji. Uz sve pomenuto, u okviru pojedinačnih slojeva mogu biti korišćeni i efekti koji utiču na promenu takozvanih crvenih očiju i njihovu korekciju, odnosno oni koji su isključivo namenjeni da bi se regulisala takozvana zasićenost i to se obično vrši na onim fotografijama koje prikazuju cveće. Naravno, postoje i opcije koje su na prvom mestu namenjene za regulaciju takozvane transparentnosti svakog pojedinačnog sloja.

Kada se radi sa lejerima, sa leve strane obično se nalazi ikonica koja omogućuje ili onemogućuje vidljivost sloja u image prozoru, a to znači da će on biti sačuvan kada se bude vršilo čuvanje slike naredni put. Naravno, ukoliko ova ikonica nije aktivirana, to podrazumeva da konkretni sloj koji je obrađivan nije vidljiv i samim tim ne može ni da bude sačuvan.

Osnovna svrha koju layers - i imaju jeste da poboljšaju kvalitet određene fotografije, ali svakako treba vremena i strpljenja da bi se usavršio rad sa njima.