Najčešće se u govoru, umesto izraza live streaming koristi web radio ili web televizija, mada njihovo značenje uopšte nije istovetno. Tačnije, upravo se live streaming koristi da bi uopšte internet televizija funkcionisala, to jest da bi neki web radio mogao da slušaocima ponudi takvu vrstu programa, a po principu prenosa uživo, kako bi otprilike i mogao ovaj termin da bude preveden.

Uopštena definicija navedenog pojma se odnosi na postupak prijema bilo video ili audio sadržaja preko određene računarske mreže, a zatim i njihovu istovremenu reprodukciju. Upravo iz tog razloga se i navodi da je, praktično rečeno live streaming isto što i dektan prenos određenog sadržaja preko televizije ili radija.

Ponekad se koristi čak i izraz streaming media, a nekada se live streaming naziva i internet streaming. Prema zvanično prihvaćenoj definicija, streaming je zapravo specifična vrsta tehnologije koja u isto vreme i prima konkretne podatke i reprodukuje ih, a bez obzira da li su u pitanju video ili audio sadržaji. Svakako treba razlikovati sadržaje koji se prikazuju na ovakav način u odnosu na one koji se prikazuju preko takozvane internet televizije ili radija.

Treba naglasiti da se streaming vrši preko servisa kao što je, na primer Apple Music ili Netflix ili, pak Spotify, a što su zapravo servisi koji omogućuju da pojedinačni korisnik odabere iz tada aktuelne ponude konkretni sadržaj koji želi na ovaj način da prati.

A kada je u pitanju live streaming, napominjemo da moraju postojati dozvole za emitovanje uživo, a o čemu svakako mora prethodno da se pobrine vlasnik određenog web radija ili televizije. Svakako je bitno naglasiti i da takav način emitovanja, bilo video ili audio sadržaja, to jest televizijskog ili radijskog, odrazumeva i korišćenje specijalizovanih programa.