Prema opšte prihvaćenoj definiciji, logotip je zapravo grafički oblik samog naziva neke kompanije, a logo je njegov drugačiji naziv i u principu može da se sastoji od slova i nekih drugih grafičkih oznaka, a osnovna svrha mu je da bude prepoznatljiv.

Kada kažemo potpuni logo, to zapravo znači da je u pitanju sadržaj koji je sačinjen od logotipa, zatim određene ikonice i slogana, a koji je ujedno i znak raspoznavanja određene firme. Praktično govoreći, ključnu ulogu u marketingu igra dobro osmišljen logo, pa je zato izuzetno važno njegovo kreiranje prepustiti stručnjacima.

Najkraće rečeno, logotip je simbol određene kompanije, a u suštini za marketing je ključna uloga koju logo ima. Obično se u njemu nalazi tačno određeni element ili simbol, odnosno neka ilustracija po kojoj je konkretno preduzeće, proizvod, ideja ili usluga, to jest ono što se prezentuje prepoznatljivo. Izuzetno je važno da logotip bude upečatljiv, kao i da njegov stil izrade bude prilagođen onome što se prezentuje. Posmatrano sa stanovišta marketinga, upravo je logotip osnovni deo vizuelnog identiteta određene firme i služi da bi bila kreirana originalna slika za konkretni proizvod ili kompaniju, to jest upravo ono što će je razlikovati od svih ostalih koje posluju u istoj oblasti. Vrlo je važno naglasiti i to da dobro kreiram logo treba da omogući posmatraču da u prvi mah, to jest čim ga ugleda, odmah ima u glavi ono što se njime prezentuje, a bez obzira da li je u pitanju neka firma i njeno poslovanje ili određena usluga, odnosno proizvod, te ideja ili nešto slično.

Da bi neki brend mogao da bude prepoznat kao originalan, odnosno jedinstven na tržištu, ključnu ulogu u tome upravo ima logotip. Iako mnogi nisu upoznati sa tim zbog čega je logo toliko bitan, navešćemo samo nekoliko razloga zašto je izuzetno važno da on bude kreiran prema pravilima aktuelnog marketinga. Naime, odabirom kvalitetnog znaka firme ili proizvoda, odnosno usluge se postiže razlikovanje na tržištu, a samim tim i izdvajanje od konkurencije, to jest upravo zahvaljujući tome se i obezbeđuje vrlo jasna identifikacija konkretne kompanije od strane potencijalnih klijenata, te korisnika usluga ili kupaca određenog proizvoda. A samim tim se otvaraju i brojne mogućnosti u poslovanju, pa zahvaljujući činjenici da je odabran kvalitetan i jedinstven logo, određena kompanija ima mogućnost da postane lider u svojoj oblasti poslovanja, te da se plasira na lokalno, kao i na globalno tržište.

Treba naglasiti i da se logotip tretira kao vrlo isplativa investicija na dugoročnom nivou i da je izuzetno važno prilikom njegovog kreiranja rukovoditi se pravilima i to kako u oblasti dizajniranja, tako i u oblasti marketinga. Izuzetno je važno i na koji način se kombinuju boje kada se kreira neki logo, a o čemu će svakog klijenta detaljno informisati profesionalac, to jest dizajner koji će biti zadužen za njegovo kreiranje. Tako je, na primer osnovni razlog zbog čega se u okviru restorana, odnosno neke kompanije koja ima veze sa ishranom, koriste primarno crvena i žuta boja, jeste činjenica da naše oko njih prepoznaje kao narandžastu, a to je boja koja utiče na pojačanu želju za hranom, pa se tako nesvesno utiče i na potrošače, to jest potencijalne goste određenog restorana.

Posle svega pomenutog, sasvim je jasno da dobro kreiran logotip može da ima izuzetno pozitivan uticaj uopšteno na poboljšanje poslovanja svake firme.