Specifičnost koju MySQL ima je vezana za činjenicu da je omogućen besplatan pristup svakome, a da je u pitanju takozvani open - source, koji se primarno koristi kako bi se upravljalo bazama podataka. Obično se isporučuje u okviru Linux operativnog sistema, ali je svakako dostupan i na uređajima koji koriste Windows ili Mac operativni sistem, kao i za mnoge druge.

Napominjemo da kada je lansiran, MySQL bilo je puno njegovih protivnika, a prvenstveno zato što izvorna verzija nije posedovala osnovne funkcije koje su određene takozvanim SQL standardom. Zapravo se radi o tome da je MySQL baza podataka primarno bila kreirana tako da radi brzo, ali se zato u velikoj meri uštedelo na njenoj funkcionalnosti. Takođe je bila u velikoj prednosti, jer je važila za stabilnu opciju i imala je odlične ekstenzije, kao i različite module koji su bili podržani od strane mnogobrojnih programskih jezika, kao što su na primer Java, PHP, Python i mnogi drugi.

Razlog zbog čega se ovo smatra jednim od najboljih načina za pretraživanje baza podataka, odnosno za skladištenje veće količine informacija, jeste što su u pitanju baze relacijskog tipa i praktično rečeno se smatraju osnovom različitih informacijskih sistema, tako da omogućuju brojnim kompanijama da vrlo jednostavno i brzo dođu do željenih informacija. Uz to svakako treba još jednom naglasiti da je u pitanju potpuno besplatno korišćenje.

Krajem prošlog veka, to jest 23. maja 1995. godine je zvanično prvi put lansiran MySQL, dok je verzija za operativni sistem Windows objavljena tek tri godine kasnije i to 08. januara 1998. godine. Kasnije su izlazile brojne nove, poboljšane verzije, a zanimljivo je napomenuti da je 16. januara 2008. godine kompanija Sun Microsystems otkupila pravo na MySQL.

Takođe je važno istaći i da se može koristiti na gotovo svakom operativnom sistemu, a čime se svrstava u red idealnih načina za pretraživanje baza podataka.

Što se tiče biblioteka koje se koriste za pristup MySQL bazama, one postoje za gotovo svaki programski jezik, ali postoje i mnogobrojne dodatne komponente, koje značajno olakšavaju rad. Što se tiče servera, MySQL biblioteke koje on poseduje su mahom izrađene uz primenu programskih jezika C i C ++. Kompanija koja je zaslužna za lansiranje, MySQL se nalazi u Švedskoj i sve dok nije ustupila, odnosno prodala pravo korišćenja MySQL - a, ona je bila jedina koja je imala vlasništvo nad ovim kodom. Pored toga što je omogućena javna licenca za korišćenje, u pojedinim slučajevima se može izraditi i specijalna licenca, a prema komercijalnim uslovima.

Kako pokazuju trenutno dostupni podaci, u celom svetu ima preko 10 miliona instalacija MySQL baza podataka, a neretko se koristi i za razvijanje različitih web aplikacija, kada se kombinuje sa različitim programskim jezicima. Zanimljivo je naglasiti i to da se prilikom administracije koristi takozvani MySQL administrator, a što je specijalno izrađen grafički interfejs, mada se u pojedinim slučajevima mogu koristiti i drugi. Uz standardne alate, postoje i određeni komercijalni, odnosno nekomercijalni, a koji su takođe dostupni na tržištu.

Isto tako treba reći da je u toku razvoja postojao niz problema, a njih je pomenuta kompanija svakako uspela da razreši, tako da MySQL baza podataka sada važi za jedan od najboljih načina pretrage različitih podataka. Naravno da su postojale i brojne kritike, ali zahvaljujući činjenici da je ova kompanija neprekidno usavršavala MySQL, to je i uspela da dođe do toga da pomenuti projekat bude najuspešniji na tržištu. A posebno je interesantno naglasiti i to da je na samom početku za razvoj korišćen operativni sistem Solaris, kao i da je simbol MySQL - a zapravo delfin koji se nalazi u njegovom logou.