Specijalna tehnologija koju su razvili osnivači kompanije " Google ", PageRank je, ukratko rečeno namenjena praćenju popularnosti određene web stranice. Vrlo često se značenje terimina PageRank meša, pa se misli da je ova tehnologija namenjena praćenju popularnosti web sajta u celosti, što nije ispravno.

Posebno je zanimljiv podatak da iako su PageRank patentirali osnivači kompanije " Google " u okviru svog projekta na Univerzitetu Stenford, ona se ipak ne nalazi u vlasništvu ove kompanije, već je PageRank vlasništvo pomenutog univerziteta, a kompanija " Google " ima ekskluzivnu licencu na ovaj patent. Za sam naziv termina je iskorišćeno prezime jednog od naučnika koji su radili na njegovom utvrđivanju, Larija Pejdža ( engl. Larry Page ).

Tehnologija PageRank radi na principu usmeravanja linkova sa jedne web stranice na drugu i na osnovu toga se povećava njen PageRank. Da bi efekat koji ima ova vrednost bio adekvatan, najbolje je da linkovi budu usmereni sa web strane koja ima visok PageRank ( skraćeno PR ). Odnosno da uz visok PR ima što manji broj spoljnih, to jest izlaznih linkova ( engl. outbound links ). Vrlo je važno imati na umu da je PageRank specifična algoritamska funkcija, te njen rast nije linearan. Takođe, PageRank ne utiče direktno na rangiranje određene web strane u pretraživačima, što često mnoge korisnike zna da dovede u zabludu. Međutim, u slučaju kada uopšte ne postoje dolazeći linkovi, lako se može dogoditi da se to negativno odraziu i na sam PageRank određene stranice.

Pretraživač " Google " gleda na PageRank kao na samo jednu od brojnih komponenti koje utiču na bolje rangiranje određene web stranice, a što posredno utiče i na bolje rangiranje web sajta u celosti na kome se ta strana nalazi.

Osnovna svrha koju PageRank po definiciji ima jeste da pomoću specijane algoritamske funkcije dodeli određenu brojčanu vrednost određenom elementu, kako bi na specifičan način izmerio relativan značaj određene stranice u okviru skupa stranica.

Vrednost PageRank - a se može izračunati za dokument, odnosno web stranicu bilo koje veličine. Proračuni se vrše pomoću takozvanih iteracija, koje omogućavaju pretraživaču da prikupljanjem adekvatnih podataka može da iznese verovatnu vrednost, odnosno vrednost koja je blizu pravoj vrednosti, sa stanovišta teorije. Vrednost verovatnoće se izražava u numeričkoj formi, pa je recimo PageRank od 0.5 znak da postoji verovatnoća od 50 % da korisnik klikne na određeni link, koji će ga odvesti na drugu web stranicu. Pored toga, koristi se i vrlo specifičan faktor, poznat kao faktor odustajanja ( engl. damping faktor ), jer se pretpostavlja da će korisnik u nekom trenutku odustati od ideje da klikće na linkove koji se nalaze na stranicama koje posećuje, a što se odražava i na vrednost PR -a.

Ukoliko, recimo na određenoj stranici uopšte ne postoje izlazni linkovi, vrednost PageRank - a se automatski ravnomerno raspoređuje na sve stranice, uključujući i tu stranicu.

Kako su se vremenom pojavili nedostaci funkcionisanja PR - a, kompanija " Google " je usavršila ovu tehnologiju, pa se sada došlo do toga da se čak i takozvani inicijalni rezultati pretrage vrednuju i na osnovu njihove međusobne povezanosti. To zapravo znači da primarni dokumenti bivaju bolje rangirani, ukoliko se na nekim drugim dokumentima iz iste grupe pojavljuju linkovi koji vode prema tim primarnim dokumentima, odnosno web stranicama.

Kako stoji na stranici sajta kompanije " Google " koja je namenjena podršci korisnika : " Stranice koje imaju bolji PageRank rezultat imaju veće šanse da se pojave u vrhu rezultata Google pretrage. " Međutim, to je samo jedan od segmenata koji zaista i dovode određenu web stranicu u vrh pretrage. Svaki korisnik na svom računaru može vrlo jednostavno da podesi ovu funkciju, odnosno da uključi ili isključi PageRank.

Uz to, u poslednje vreme je rasprostranjena pojava da se linkovanje stranica naplaćuje, pa je to jedan od osnovnih razloga zašto se validnost PageRank - a počela uzimati sa velikom dozom rezerve. Iako kompanija " Google " pokušava da stane ovome na put, pa od 2007. godine uvodi i novčane kazne za vlasnike internet sajtova koji naplaćuju linkovanje, čini se da nije baš uspela u tome, jer je ova pojava rasprostranjena širom globalne mreže. A to je i jedan od osnovnih razloga zbog kojih se vrednost PageRank - a ne uzima za ozbiljno u tolikoj meri.

Vrednost PageRank - a se kreće od 0 do 10, stim da vrednost 10 ima stranica koja ima najbolji mogući PR. Ipak, vrednosti PageRank - a se svakako moraju uzimati sa velikom dozom rezerve i zato što je dobro poznat podatak da se opcija PageRank, koja se nalazi u Google Toolbar - u izuzetno retko ažurira. Ono što jeste bitno za bolje rangiranje sajtova u pretrazi svakako je SEO ( engl. Search Engine Optimisation ), odnosno optimizacija određene web strane ili internet sajta za pretraživače i SERP ( engl. Search Engine Results Page ), odnosno Rezultati optimizovanih web strana ili sajtova, prema ključnim rečima.