Gotovo da je nemoguće da aktivni korisnik interneta nije naišao na format dokumenta poznat kao PDF. U pitanju je takozvani Portable Document Format, a od početnih slova svake ove reči je i izvedena pomenuta odrednica.

Ova skraćenica se odnosi na onaj tip dokumenta koji je kreiran u okviru određene datoteke, a za njegovo plasiranje je zaslužna kompanija Adobe Systems. Prvi put je PDF format lansiran, sada već daleke 1993. godine.

U principu, ovaj format se primenjuje kada je potrebno da dokument bude dvodimenzionalan, a da istovremeno ne bude zavisan ni od hardvera ni od softvera onog uređaja na kome je sačuvan. Apsolutno svaki dokument ovog tipa sadrži primarno opis, a što uključuje naravno određeni tekstualni sadržaj, odnosno rastersku ili vektorsku grafiku, stim da njegova sadržina svakako zavisi od tipa dokumenta. Isto tako je dobro istaći da pojedini PDF dokumenti mogu da u sebi sadrže i određene fontove, a koji su neophodni kako bi njegova sadržina bila prikazana pravilno.

Da bi pojedinačni korisnik mogao da otvori dokument ovog tipa, svakako je vrlo važno da poseduje onaj program koji mu to i omogućuje, odnosno Adobe Acrobat Reader, a koji je svakako besplatan i u principu se vrlo brzo i jednostavno može sa mreže preuzeti.

Što se tiče osnove ovakvih dokumenata, u pitanju je Post Script jezik, a ovakav tip dokumeneata se vrlo lako može prepoznati, jer se svakome ekstenzija završava sa .pdf.

Inače, format dokumenata ove vrste se smatra univerzalnim, a najpre zato što može vrlo jednostavno da se prenosi sa jednog uređaja na drugi, te da tom prilikom ne dođe ni do kakvih promena u odnosu na originalan izgled, a što se odnosi ne samo na tekst, nego i na sve ostale sadržaje koji se u konkretnom PDF dokumentu nalaze.

Kao što je pomenuto, program Adobe Acrobat Reader se najčešće koristi kada je potrebno otvoriti neki PDF dokumenta, a ponekad se primenjuje i Foxit Reader, a uglavnom su oba ta programa dostupna za korišćenje u okviru svih vodećih operativnih sistema, tako da u principu svako ko ima potrebu da otvori neki PDF dokument to može da učini vrlo lako. A isto tako je bitno da napomenemo i podatak da svaki dokument, bez obzira u kom programu da je napravljen, ima opciju da se prebaci u ovaj format, kada se zapravo vrši njegovo konvertovanje.

Kada je ovaj format dokumenata nastao, njegova osnovna namena je bila da se tako čuva elektronska dokumentacija. Naravno, kako je vreme prolazilo, tako je i PDF format bio menja, te su i unošene dodatne opcije, a sa ciljem da se njegov kvalitet poboljša u što većoj meri. U današnje vreme se on, izuzev za čuvanje elektronske dokumentacije, čak može koristiti i kada je potrebno da se određeni sadržaji pripreme za štampu.

Pored toga što je kreirala PDF dokumenta, kompanija Adobe Systems je zaslužna i za to što imamo programe poput kao što su recimo Indesign i Photoshop ili Adobe illustrator, odnosno Adobe Fireworks, ali i mnoge druge proizvode koje obilato koriste ljudi u celom svetu.