Prvi put kada neko zakupi konkretni domen, bez obzira da li se radi o .com, .info, .org ili sličnim, samo par sati nakon što bude bila proknjižena uplata, a maksimalno za jedan dan, to jest u periodu od 24 časa on postaje aktivan. Celokupan taj proces je nazvan propagacija domena, a u ovom slučaju se vrši registracija konkretnog domena na različitim DNS serverima, ali će on biti dostupan isključivo kod onog internet provajdera kod koga je i uplaćen domen.

Moramo naglasiti i to da propagacija domena prvi put, a kada su u pitanju .rs ili .co.rs domeni može da traje nešto duže, jer se tada njihova registracija vrši u okviru lokalnih DNS službi, pa je i postupak nešto drugačiji.

Ovim terminom se označava i proces koji se odvija u okviru takozvanih DNS servera u celom svetu, a čija je osnovna svrha da se sve promene koje su unete u okviru konkretnog domena od strane korisnika ažuriraju. Tako, na primer ako neko izvrši promenu hostinga, to se svakako kroz proces propagacije domena mora i evidentirati. A što se tiče trajanja ovaj procesa, on u većini slučajeva traje od minimum 15 minuta do maksimualno tri dana, to jest 72 časa. Svakako su u praksi prisutni i oni provajderi koji rade nešto sporije, odnosno tako su podešeni da se ažuriranje vrši ređe, pa se kod njih propagacija domena može vršiti i u roku od najviše 120 časova.

Primarno se pod pojmom propagacija domena među stručnjacima smatra vršenje ažuriranja za sve one izmene koje su nastale za Nameservere, ali se naravno primenjuje i kada se sprovode mnoge druge izmene u okviru bilo kog polja. Osnovna razlika između promena nastalih na prvo pomenutom serveru i na različitim poljima, jeste u tome što ukoliko se izvrše promene ostalih polja tada ne postoji direktan uticaj na funkcionalnost određene web stranice, a za razliku od promena koje nastaju na Nameserveru. Pod tim se misli na činjenicu da kada se izvrši promena na njemu, onda će internet provajder i dalje pokazivati posetiocima, odnosno korisnicima primarnu lokaciju i tako sve dok se ne bude izvršilo ažuriranje, to jest propagacija domena.

Budući da je navedeno da ovaj proces može da traje 15 minuta najmanje, te 72 časa najviše, te da svakako postoje i oni gde on traje i znatno duže, činjenica je da to ne zavisi u velikoj meri od samog registra, već isključivo od konkretnih internet provajdera, to jest podešavanja koja su kod njih prisutna, a vezano za period u kome se keširani podaci koji se odnose na domene ažuriraju. Princip je vrlo jednostavan, jer u trenutku kada se bude izvršilo ažuriranje, podrazumeva se da će i konkretni sajt na novom domenu automatski biti vidljiv posetiocima.

Da bi se izbegli problemi koji mogu da nastanu usled promene ovih podataka, savetuje se dobro planiranje pomenutog procesa, pa ukoliko neko zaista ima potrebu da određenu web stranicu prebaci sa jednog servera na drugi, onda mu se najpre savetuje da prvobitni serveri i dalje drži online sve do onog trenutka dok proces propagacije domena ne bude bio zvanično završen i dok konkretni sajt ne bude bio vidljiv na novoj adresi. A ukoliko, pak neko želi da izmeni domen nekog foruma, na primer onda je najbolje da se stari ostavi u takozvanom modu održavanja, a da novi forum bude otvoren za posetioce. Sve to je preporučljivo zato što kada bude bio čitav postupak propagacije završen, samim tim će i posetioci biti u mogućnosti da vide sve postove na forumu, a oni koji su ranije na njemu postojali ni u kom slučaju neće nestati, jer su zadržani na starom serveru. Posebno je važno voditi računa i o postavljanju sadržaja u periodu dok se čeka da bude izvršeno ažuriranje, pa ukoliko niste u potpunosti sigurni da li ga postavljate na stari ili novi web sajt, onda se savetuje da pričekate sve dok celokupan proces propagacije ne bude bio završen.

Svako ko nema želju da čeka da se konkretne promene ažuriraju, svakako ima mogućnost da koristi javni DNS servis pretraživača Google, sobzirom na to da se on ažurira neprekidno i to na 15 minuta, ali sasvim logično ovakva vrsta uređivanja konkretne web stranice je dostupna samo osobi koja je zadužena za to, tako da je samo njoj i vidljiva, stim da svaki pojedinačni korisnik svakako mora da sačeka da se pomenuti proces u potpunosti završi i to od strane njegovog internet provajdera.

U pojedinim situacijama dok se ne sprovede propagacija, to jest dok čitav postupak ne bude u potpunosti izvršen, može se dogoditi da dođe do određenog kašnjenja, ali se na to svakako ne može uticati, pošto to nema veze sa pojedinačnim korisnikom.