Pre nego što budemo prešli na objašnjenje odrednice prostor na disku, moramo da napomenemo da se on koristi i kada su u pitanju web serveri, ali i onda kada se taj prostor odnosi na hard disk nekog uređaja. Najpre da naglasimo da se pod pojmom web servera smatraju oni uređaji koji imaju neprekidnu vezu sa internetom i koji služe da bi određeni web sajtovi i ostali web sadržaji imali svoj prostor, a kako bi mogli da budu vidljivi na mreži. U principu, web serveri se dele na one koji rade na Unix sistemu, te na one koji koriste za rad isključivo Microsoft sisteme. Napominjemo da je sadržina svakog web sajta ili bloga, to jest bilo kog materijala koji je na mreži, zapravo smeštena na određenom serveru. Iz tog razloga i govorimo o prostoru na disku kao o količini dostupnih podataka za svakog pojedinačnog klijenta. A to znači da određeni web sajt, to jest njegov vlasnik recimo od strane hosting kompanije dobije 4 gigabajta prostora na disku, a što je zapravo 4 000 megabajta, pa to onda znači da mu je dozvoljeno da toliko teksta, fotografija, videa i sličnih sadržaja uskladišti na određenom disku.

Da bi se moglo precizno izračunati kolika je iskorišćenost prostora na disku, najpre je potrebno znati koliko postoji sačuvanih dokumenata i ostalih sadržaja na određenom serveru, pa onda tome svakako treba dodati i prostor za mejl, odnosno za bazu podataka.

U situaciji kada se dogodi da neki klijent želi da sačuva više sadržine od toga koliko mu je dozvoljeno, to jest ako mu je potrebno više prostora na disku, treba da zna da ukoliko kod web hosting kompanije ne uplati veći paket, svakako mu neće biti dozvoljeno čuvanje novih sadržaja na konkretnom serveru. Isto tako se pojam prostor na disku odnosi na sam hard disk nekog računara, to jest na ukupnu dostupnu memoriju za čuvanje fajlova različite vrste.

Moramo istaći i to da je vrlo važno izabrati dobru hosting kompaniju, to jest upravo onu koja poseduje servere u svom vlasništvu, a svakako se ne preporučuje da klijenti izaberu one internet provajdere koji zapravo zakupljuju prostor na serveru od pravih provajdera i to dalje prodaju klijentima. Osnovna je razlika u tome što one hosting kompanije koje poseduju sopstvene servere mogu klijentima da ponude i usluge kao što su neprekidna podrška, te je dobro napomenuti i da njihovi stručnjaci posebno vode računa o održavanju i poboljšanju kvaliteta usluga. A isto tako je važno odabrati i pravi paket, odnosno odlučiti se za onu opciju koja omogućuje dovoljno prostora na disku, kako bi klijent mogao da postavi sve one sadržaje koje smatra potrebnim.

Dobro je napomenuti i to da postoji nekoliko vrsta hosting servera, tako da se vrlo pažljivo treba raspitati pre donošenja konačne odluke. Tom prilikom se treba opredeliti između takozvanog namenskog hosting servera, odnosno deljenog hostinga, kao i VPS - a (Virtual Private Server). Iako je VPS, u principu najskuplja varijanta hostinga od svih pomenutih, upravo on važi za najbolju opciju i to posebno za nešto zahtevnije sajtove.

Dakle, obavezno obratite pažnju na to koliki je prostor na disku dostupan, a kako ne biste došli u situaciju da naknadno morate da menjate paket hosting usluga, da bi vaš sajt radio onako kako treba.