Kao jedna od najčešće primenjivanih, a svakako vrlo uspešnih savremenih internet strategija se pominje i optimizacija web sadržaja. Zapravo se radi o vrlo interesantnom alatu, koji imaju za cilj primarno da se konkretni internet materijal dobro pozicionira u polju pretrage, to jest da se pojavi među prvim rezultatima pretrage.

Search Engine Optimisation, to jest SEO pravila je poželjno koristiti već prilikom postavljanja određenog sadržaja na web, a za implementaciju tih pravila su zaduženi SEO stručnjaci.

Uz primenu HTML kodiranja i pisanje originalnih tekstova, koji moraju sadržati određene ključne reči se postiže da u relativno kratkom roku konkretni sajt bude vidljiv među prvih 10 rezultata online pretrage i to za one reči koje su vezane za njegovu temu. Jednostavnije rečeno, kada se određeni internet materijal optimizuje u skladu sa pravilima SEO, to znači i da potencijalni klijenti nakon ukucavanja određenih reči u polje pretrage, svakako imaju mogućnost da do samog sajta dođu i to preko takozvanih organskih rezultata pretrage.

Samim tim što će, nedugo nakon implementacije ovih pravila i postavljanja na web, određeni sadržaj biti vidljiv na prvoj strani pretrage, jasno je i da će to imati uticaja na povećanje poseta, a posredno će se svakako pozitivno odraziti i na poslovanje kompanije, koja je vlasnik određenog sajta. Pored toga što se brojni SEO alati primenjuju na tekstualne sadržaje, isto tako postoji mogućnost i da oni budu implementirani u okviru pretrage različitih slika.

Postoje, praktično rečeno dve vrste optimizacije, a one se kategorišu kao Offpage i Onpage SEO. Sasvim jasno, Offpage Search Engine Optimisation je postupak koji se sprovodi van samog sajta, to jest kada se optimizuju takozvani eksterni linkovi. Nasuprot tome, Onpage optimizacija uključuje prvo postupak pravilne analize svih onih ključnih reči koje su važne za konkretni sajt, a posle toga se mora izvršiti optimizacija celokupnog sadržaja određenog online materijala, sa akcentom na pravilnoj optimizaciji naslova, odnosno podnaslova, a ukoliko u tekstu postoje. Isto tako, SEO stručnjak je zadužen i da optimizuje kako tagove u sadržaju, tako i meta tagove, ali i da vodi računa da se ne pojavi duplirani sadržaj, te da svakako pravilno implementira smernice koje navodi Search Engine Optimisation.

Kako nam pokazuju podaci koji su dostupni, ova vrsta alata je počela da se koristi tek krajem prošlog veka, te se smatra da je navedeni pojam upotrebljen prvi put na sajtu, koji je kreiran u martu 1997. godine. Nakon toga je počeo razvoj ovog alata, pa je tako recimo čuveni pretraživač Google, želeći da poboljša svoj kvalitet, 2005. godine uveo takozvanu personalizovanu pretragu, to jest omogućio korisnicima da dobiju instant rezultate, a na osnovu analize njihovih dotadašnjih pretraga.

Kako postoje i osobe koje se bave internet marketingom, a smatraju da na neki način mogu prevariti pretraživače, te omogućiti konkretnom sajtu da se u neverovatno kratkom roku nađe na prvoj strani pretrage za određene ključne reči, to je morala biti sprečena svaka vrsta manipulacije, te stoga pretraživači naročito vode računa o neprekidnom ažuriranju pravila koja se tiču SEO alata i njihove primene. Neretko se događa da upravo ljudi koji sebe smatraju stručnjacima, sastavljaju tekstualne sadržaje za neke sajtove i preteruju u korišćenju ključnih reči, nadajući se da će upravo tako poboljšati njegovo rangiranje, ali tu na scenu stupa tim vrhunskih stručnjaka, koje konkretno Google, ali i drugi pretraživači zapošljavaju, pa ti sajtovi vrlo brzo bivaju blokirani. Iz tog razloga i jeste od izuzetnog značaja da se za sprovođenje optimizacije isključivo zaduže lica koja su zato stručna, jer će sasvim sigurno na pravilan način implementirati sve potrebne alate i zaista omogućiti konkretnim internet sajtovima da budu značajno bolje rangirani.

A ono zbog čega jeste važno primeniti pravila SEO, prvenstveno je bolja vidljivost konkretnih materijala, zato što je dobro poznato da retko koji korisnik interneta odlazi na drugu, treću ili desetu stranu pretrage, pa iz tog razloga i jeste vrlo važno da konkretni sajt bude dostupan u okviru prvih rezultata za tačno određene ključne reči. Drugi razlog koji je, takođe jako važan i zbog koga svakako treba primenjivati pravila koja podrazumeva Search Engine Optimisation, se odnosi na poboljšanje poslovanja vlasnika, a što će se sigurno odraziti pozitivno i na finansijski aspekt. Naime, sama činjenica da će više potencijalnih klijenata moći vrlo lako da dođu do željenih podataka vezano za određeni proizvod ili uslugu, te generalno za neku kompaniju, je dovoljna da se shvati koliko je to važno za poslovanje.

Da rezimiramo, osim što se za implementaciju SEO smernica preporučuje angažovanje stručnjaka, posebno je važno obratiti pažnju i na sadržinu samog sajta, to jest na tekstove koji su na njemu dostupni, jer ukoliko oni nisu pravilno napisani i optimizovani, efekat koji ima primena ovih alata neće biti onakav kakav bi bio da se sva ta pravila ispoštuju.