Jedan od sastavnih delova svake web prezentacije, odnosno internet sajta jeste i sidebar. Radi se o bočnoj koloni ili traci, koja je uglavnom pozicionarana na levoj strani, mada može da se postavi i na suprotnu stranu sajta, ako je tako vidljivija. U okviru ove trake je u većini slučajeva smeštena navigacija, kao i baneri, pod uslovom da je konkretna web prezentacija tako koncipirana da podrazumeva i njih.

A kada je u pitanju sidebar na desktopu računara, on je namenjen za brzi pristup različitim podacima, odnosno programima koji se nalaze u sklopu određenog računara. Desktop sidebar se vrlo lako može podesiti, te je svakom pojedinačnom korisniku omogućeno da kontroliše prikaz. U principu, korisnik može da određene ikonice podesi tako da budu prikazane i na desktopu njegovog računara, a najčešće se one pozicioniraju na dnu ekrana, mada sve zavisi od potreba i navika svakog korisnika ponaosob. Postoji i Windows sidebar koji se nalazi u sklopu operativnog sistema Windows Vista, te pruža mogućnost korisnicima da njegovu sadržinu maksimalno prilagode sopstvenim potrebama. On je pozicioniran u vertikalnoj liniji, a koja je smeštena blizu desne ivice ekrana. U njemu se nalaze različite ikonice, koje omogućuju brzo pristupanje onim programima i alatima koje taj korisnik najčešće i koristi. Naravno, ovaj sidebar može da bude podešen i tako da bude vidljiv ili ne, a svakako postoji mogućnost i da se sve ikonice premeste na desktop, ukoliko tako najviše odgovara korisniku konkretnog računara.

Da napomenemo i to da sidebar na nekom sajtu u većini slučajeva sadrži polje za navigaciju, a on može da bude smešten i na levu i na desnu stranu određene web prezentacije, što zapravo sve zavisi od koncepta celokupnog sajta. Svaki grafički dizajner, to jest stručnjak koji će biti zadužen za izradu nekog sajta će odlučiti, naravno u dogovoru sa vlasnikom, na kojoj stranu će biti smešten sidebar, odnosno koje sve informacije će tačno on sadržati. A pod tim mislimo prvenstveno na navigaciju, koja je u većini slučajeva u ovom delu sajta smeštena, te ima za cilj da posetiocima omogući da se vrlo lako snađu prilikom pregleda sadržaja, to jest da u najkraćem mogućem roku pronađu upravo onaj podatak koji im je potreban. Isto tako, postoji mogućnost i da u bočnoj traci bude smešten jedan ili više banera, a što isto tako zavisi od koncepta određene web prezentacije. Osnovna svrha banera jeste vezana za reklamiranje, a u većini slučajeva se njegova pozicija na nekom sajtu plaća, stim da cenu u tom slučaju treba da definiše vlasnik sajta sa vlasnikom određenog banera. Jedini izuzetak je ona situacija kada se vrši takozvana razmena banera, to jest kada se vlasnici dva ili više sajta dogovore da svako na svoju web prezentaciju stavi određeni baner, a kako bi posetioci mogli da vide šta se reklamira, te kako bi posetili i taj drugi sajt. Uopšteno govoreći, baner funkcioniše tako da kada posetilac jednog sajta klikne na njega odmah biva preusmeren na sajt vlasnika banera.