Poseban oblik štampe za koji smo gotovo svi čuli je prvenstveno namenjen štampanju na tekstilu, mada sito štampa ima primenu i na drugim materijalima. Poznato je da se sito štampa, osim za štampu na tekstilu koristi i za dekoraciju predmeta od metala, te predmeta čiji oblik nije pravilan, a u sferi marketinga se sito štampa koristi za štampanje reklamnog materijala ( olovke, upaljači, nalepnice, folije i drugo ), odnosno na već gotovim proizvodima čija namena je različita.

Drugi naziv za sito štampu je propusna štampa, a osnovni proces podrazumeva štampanje pomoću specifičnog sita.

Naime, najpre se priprema osnov za štampu u vidu specijalnog rama koji se najčešće izrađuje od drveta ili aluminijuma, a njegove dimenzije se prilagođavaju materijalu koji je potrebno štampati. Potom se na pripremljen ram zateže tkanina koja je mahom izrađena od poliestera, pa se zatim sito premazuje specijalnom emulzijom. Kada se naneta emulzija osuši, ona zatvara pore na situ. Zatim se pristupa izradi motiva koji će biti štampan i to na specijalnom filmu ili paus papiru, koji se prisloni na pripremljeno sito, te se tako izlaže sušenju, a najčešće se proces sušenja sprovodi UV zracima. Kada se potpuno osuši, sito se ispira od nanete emulzije, nakon čega ostaju otvorene rupice na njemu na onim mestima na koje svetlo nije doprlo, što je zapravo otisak za štampanje. Sito se zatim postavlja na mašinu za sito štampanje i počinje sam proces.

Pored ovoga, za sito štampanje se koristi specijalni takozvani rakel nož čijim prevlačenjem preko sita boja prolazi kroz rupice u situ i na taj način ostavlja otisak na određenom materijalu. Dobro je poznat podatak da mašine koje se koriste za ovakav način štampanja nisu naročito skupe, kada se uporede sa cenama drugih mašina za štampanje, a uz to većina mašina za sito štampu ima izuzetno visok stepen automatizacije. Pored ovoga, sito štampa je jako popularna jer je jedna od njenih osnovnih karakteristika nanošenje izuzetno debelog sloja boja, što nije slučaj i u drugim tehnikama štampanja. Uz to, sito štampa je posebno pogodna za veće količine, jer se tek tada vidi koliko je ovakav način štampanja zapravo isplativ, a neke od osnovnih karakteristika sito štampanja su prilično brza izrada, ali i jeftina izrada štamparske forme, stim što je isplativost sito štampanja posebno vidljiva kada su u pitanju veće količine materijala koji treba odštampati.

Za sito štampu se koriste različite vrste boja, a neke od njih su :

  • plastisol (ima izuzetno dobru providnost, pa se posebno koristi za štampanje odeće i to kada je podloga tamna ),
  • PVC bez falata ( jedna od novijih vrsta boja koja se koristi za sito štampu, a za razliku od plastisola nema toksične komponente i njome se postiže izuzetno mekan osećaj štampanja ),
  • mastila na vodenoj bazi ( idealno sredstvo za štampanje na svetloj podlozi, kada je potrebno da otisak bude taman, a najbolje se pokazuju za veće površine koje treba štampati ),
  • gliter ( boje koje se koriste za postizanje metalik efekta, najčešće se mogu pronaći u srebrnoj i zlatnoj varijanti, mada je moguće i specijalnom tehnikom mešanja metalik pahuljica u određenu boju postići takozvani gliter efekat ),
  • flok ( specijalna tehnika izrade u sito štampi, koja podrazumeva najpre postavljanje lepka na određenu tkaninu, preko koga se stavlja flok ili sjajna folija ),
  • kavijar kuglice ( još jedna izuzetno zanimljiva tehnika u okviru sito štampe koja podrazumeva da se najpre odštampa lepak u određenom obliku, a potom se na njega nanose specijalne kuglice, koje podsećaju na kavijar, pa otuda i naziv ),
  • ekspander boje ( one se najčešće dodaju u osnovne plastisol boje sa ciljem da se postigne ili poveća već postojeći 3D efekat ),
  • lak boje ( providna baza koja se nanosi preko gotovo bilo koje boje za postizanje efekta dodatnog sjaja ),
  • štampa u četiri boje poznata i kao CMYK ( pomoću ove tehnike se priprema za štampu pravi kombinacijom četiri različite boje ).

U skladu sa potrebama klijenata svaki štampar će vam reći koje je najbolje rešenje za izradu vašeg dizajna, kako biste mogli da iskoristite sve prednosti sito štampe i u smislu kvaliteta i u smislu finansija.