Kada se posmatra neki internet sajt, uočava se da postoje elementi koji su manje - više standardni i koji definišu strukturu tog sajta. Da napomenemo i to da konkretna internet prezentacija, to jest web sajt može da sadrži najmanje jednu web stranicu, a svakako postoji mogućnost i da ih ima više.

Pod pojmom web stranice se misli na elektronski zapis koji je potpuno isti kao, na primer jedan list hartije, a na toj stranici su prisutni elementi na osnovu kojih se i definiše struktura jednog sajta. Prvo, na samom njenom vrhu postoji zaglavlje, odnosno header, a zatim je obavezno prisutna opcija za navigaciju, odnosno za meni određene stranice, u okviru koga se nalaze sve potkategorije, koje omogućuju posetiocima da se informišu o sadrži postojećih strana. A tu je i takozvani content, odnosno sadržina, koja je ujedno i centralni deo neke web rpezentacije, dok se na samom dnu stranice nalazi deo poznat kao footer, a koji se definiše kao njeno podnožje. Svakako se podrazumeva da internet stranice imaju i pozadinu, koja je u pojedinim slučajevima više, a u pojedinim manje uočljiva, te da postoji i takozvani sidebar, a u zavisnosti od tipa web prezentacije može da postoji i baner.

Na samom vrhu jedne web stranice se nalazi zaglavlje konkretnog sajta i najčešće se u njemu nalazi logo određene kompanije, a svakako je najbolja varijanta da takozvani header bude pozicioniran na istom mestu u okviru svake stranice koja čini određeni sajt, jer se na taj način posetiocima pruža mogućnost da jasno shvate da je u pitanju potpuno ista internet prezentacija. Pod pojmom logoa, odnosno logotipa se smatra prikaz koji je sačinjen od određenih simbola, slova i sličnih grafičkih elemenata, a koji jasno definiše vlasnika određene internet prezentacije. Podrazumeva se, naravno da profesionalni dizajneri znaju na koji način treba kreirati logo, ali tako da on bude jasno uočljiv i prepoznatljiv.

Sledeći element koji je uočljiv na određenoj stranici jeste meni, to jest navigacija, a ujedno se upravo on i smatra jednim od najbitnijih, budući da je vrlo važno da bude i dobro pozicioniran i dobro organizovan, a kako bi se posetilac što lakše snašao u okviru određenog sajta. Podrazumeva se da meni sadrži veze koje će jednostavnim klikom svakog posetioca odmah odvesti na željenu stranicu. Isto tako je dobro naglasiti da se navigacija obično nalazi odmah ispod zaglavlja, te da je vrlo lako uočljiva, a najčešće je prisutna u gornjem desnom uglu ili u levom sidebar - u na konkretnoj stranici.

Uz navigaciju, vrlo je važan i sadržaj određene stranice, to jest content, pošto je to ujedno i ono što posetilac čita, odnosno gleda, a procentualno najviše mesta upravo zauzima ovaj element, koji čini i samu srž svakog sajta. Bitno je da on bude zanimljiv, ali i da posetiocu ponudi sve ove informacije koje on traži, kako bi se što duže zadržao u okviru konkretne web prezentacije. Naravno da se podrazumeva da sadržaj mora da bude ne samo originalan, već i vrlo precizno mora biti objašnjeno sve ono što se odnosi na određenu temu.

U donjem delu određene stranice se nalaze sve one informacije koje su tehničke prirode, kao što su primera radi one koje su vezane za odricanje od odgovornosti, odnosno za uslove korišćenja, te za zaštitu podataka, ali i one informacije koje se odnose na autorska prava i privatnost. Neretko se upravo u futeru navodi ime dizajnera ili naziv kompanije koja je zaslužna za izradu određene web prezentacije. Kada je u pitanju onaj deo internet sajta koji je poznat kao sidebar, napominjemo da se radi o onoj koloni koja se nalazi sa strane, bez obzira da li sa leve ili desne i u njoj se najčešće postavljaju baneri ili se tu nalazi meni. Dobro je pomenuti da je pozadina takođe vrlo važan deo određene internet prezentacije, budući da se mora dobro definisati, kako ne bi privlačila nepotrebnu pažnju posetilaca i na taj način ih ometala prilikom čitanja ili gledanja sadržine samog sajta. Obično je pozadina ili neka boja ili određena fotografija, a na njoj se u većini slučajeva ne nalazi nikakav tekst.

Kao što smo već pomenuli, na određenim sajtovima se nalaze i takozvani baneri, a koji su primarno namenjeni reklamiranju, odnosno povezivanju sa ostalim sajtovima. U pitanju je specijalno dizajnirana slika koja je usmerena na prezentovanje različitih kompanija, proizvoda ili usluga, a njen cilj usmeren na to da što veći broj posetilaca određenog sajta bude upoznat sa sadržinom konkretnog banera. Inače, postavljanje banera na neki web sajt se obično plaća vlasniku, osim ako nije u pitanju dogovor da vlasnici dve internet prezentacije razmenjuju banere, to jest da se međusobno reklamiraju. Najčešći se baneri rade kao slike ili se, pak kreiraju posebni multimedijalni sadržaji u programu Flash, koji još više privlače pažnju posetilaca.

Podrazumeva se da svaki dizajner ima pravo da rasporedi navedene elemente onako kako njemu odgovara, a kako bi struktura sajta bila što bolja. Ipak, uvek se savetuje da se u potpunosti pridržava prihvaćenih standarda u ovoj oblasti bitno.

Bitno je da neki web sajt bude pažljivo osmišljen, a kako bi bila ostvarena osnovna svrha njegovog postavljanja na internet, to jest kako bi zahvaljujući dobroj funkcionalnosti omogućio svakom posetiocu da dobije potrebne informacije, a da se uz to i relativno lako snađe prilikom pretrage.