Pojam tag ( engl. tag ) ima mnogo različitih značenj. Svakako se najčešće pominju tagovi u web dizajnu i na društvenim mrežama. U principu, engleski izraz tag bi se mogao slobodno prevesti kao znaka, etiketa, odnosno označavanje. Termin tag je u srpskom jeziku gotovo postao uobičajen, pa se u skladu sa njim pojavio i termin tagovanje, a u značenju označavanje.

Ukoliko neko, recimo stavi tag na društevnoj mreži Facebook sa vašim profilom, znači da vas je označio ili u nekoj objavio, ili vas pozvao na događaj kojem želi da prisustvujete ili je, pak označio da vaš profil bude vidljiv na nekoj njegovoj fotografiji. Upravo zahvaljujući postavljanju tagova na ovoj društvenoj mreži je nastao i pojam tagovanje.

Kada je u pitanju tag na polju web dizajna, slobodno se može reći da su tagovi ključne reči koje opisuju određenu internet stranicu i pomoću kojih internet pretraživači rangiraju određeni internet sajt u pretrazi.

Pojam tag u web dizajnu podrazumeva svojevrsnu komandu koja se odnosi na brauser ( engl. browser ), te mu " govori " na koji način treba da prikaže određenu web stranicu, to jest web sadržaj. Reč je o HTML komandama koje se pišu u vidu tagova, a potpuno je svejedno da li se tag piše velikim ili malim slovima, mada je češće da tagovi budu napisani malim slovima. Ono što je izuzetno važno, da bi pretraživač prepoznao reči ili određene izraze kao tagove, jeste da one moraju biti odvojene zarezima. Komunikacija sa brauserima se odvija upravo putem HTML tagova, jer oni pokazuju brauseru da je određena internet strana, odnosno dokument zapravo HTML dokument i da upravo tako i treba da ga prikaže u pretrazi. Tagovi u programiranju se uvek pišu unutar oznaka " < " i " > i kao takvi uvek se postavljaju na sam početak HTML dokumenata i obavezno na kraj određenog dokumenta. Na taj način, završni tag daje informaciju brauseru da je početni tag određenog HTML dokumenta završen.

Tag u web dizajnu može biti prost i složen, a u pojedinim situacijama se koriste i atributi koji imaju za svrhu da daju dodatne informacije o stranici.

Najpoznatiji je takozvani meta tag, koji ima za cilj da i pretraživačima i korisnicima daje informaciju o sadržaju određene internet strane. Vrlo je važno da sve vrste tagova budu postavljene na adekvatan način, kako ne biste imali kontraefekat od željenog. Ni u kom slučaju ne treba stavljati pojmove koji nemaju veze da određenom internet stranom, jer to može samo smanjiti broj posetilaca sajta i pogoršati rangiranje određenog sajta u pretrazi.

Meta tagovi i tagovi uopšte ne utiču na izgled određene internet stranice ili sajta, već služe da daju informaciju najpre pretraživačima o sadržaju nekog internet sajta, kako bi te pojmove uvrstio u pretragu.

Tagovi koji služe da opisuju određeni sajt podrazumevaju kratak opis sadržaja koji se nudi posetiocima, a poželjno je da opis nema više od 150 karaktera. Pomoću ovakvih tagova se pruža podatak pretraživačima o tome koje informacije su dostupne na određenom sajtu, a u skladu sa tim pretraživač rangira sajt u pretrazi. Svakako je preporučljivo da svaka internet strana u okviru sajta sadrži ovaj opis, jer se time postiže bolje rangiranje sajta od strane pretraživača.

Pored meta tagova postoje i keyword meta tagovi, koji su dodatno sredstvo za poboljšanje pretrage. Međutim, poznato je da pretraživač Google za sada ne uzima u obzir ovu vrstu tagova za poboljšanje rangiranja, dok pretraživač Bing vodi računa i o ovoj vrsti tagova.