Neretko čujemo da je adresa sajta www.oxfordwebstudio.com, na primer, a zapravo tom prilikom dobijamo URL pomenutog sajta (http://www.oxfordwebstudio.com/ ).

U pitanju je skraćenica koja je nastala od početnih slova engleskih reči Uniform Resource Locator, te se podrazumeva da svaki internet sajt ili drugi sadržaj koji je na mreži, poseduje jedinstvenu web adresu, to jest URL. Upravo kada ukucamo sve to u polje za pretragu u okviru izabranog brauzera, odnosno pretraživača, mi dolazimo do konkretnog sadržaja.

Osnovna svrha koju web adresa ima jeste da se na osnovu https ili http šeme dođe do određenog sajta, a zapravo se radi o precizno definisanom nizu karaktera koji dovode do toga da se lako locira određeni web sadržaj.

Ponekad se može čuti i da je URL zapravo isto što i URI, a što je vezano za početna slova engleskih reči Uniform Resource Identifier, ali je svakako zastupljeniji prvopomenuti termin u praksi. Napominjemo da je ovaj pojam u globalnu upotrebu, a sa ciljem korišćenja i boljeg snalaženja na World Wide Web - u gospodin Tim Berners - Li i u pitanju je standard koji se neprekidno od tada primenjuje i koji je zaveden pod tačno određenim brojem.

Vrlo je jednostavan princip adresiranja, jer konkretni URL na samom početku ima ili http ili https, a iza čega slede sve tačke, pa se odmah nakon njih beleže dve kose crte (//), posle čega biva naveden tačan naziv konkretnog domena, to jest adresa servera ili internet adresa, te bilo koja druga, a URL se završava konkretnom slikom ili određenim dokumentom.

Posebno je važno pravilno odabrati odgovarajući URL prilikom optimizacije sajta, to jest izabrati način na koji će se određena stranica konkretne web prezentacije prikazivati. A to znači da, naravno prvi element koji je ujedno i naziv konkretnog domena, odnosno sajta ne može da bude menjan, ali se zato menja ono što mu sledi, što je ujedno i adresa koja bi trebalo da sadrži konkretan naziv odabranog fajla. Najpre sve to estetski lepše izgleda, a svakako je i mnogo preglednije za pretragu ako naiđete na URL poput ovoga http://www.oxfordwebstudio.com/kontakt.html, pa o tome posebno treba voditi računa prilikom sprovođenja procesa optimizovanja konkretnog sajta, to jest sadržaja koji će biti objavljen na internetu.