Poseban program čija je osnovna funkcija da omogući korisniku da pregledava web stranice, kao i sve prateće sadržaje širom globalne mreže naziva se internet pregledač ili veb brauzer ( engl. Web Browser ). Često se mogu čuti i termini internet browser i veb pregledač.

Osnovna podela je na grafičke i tekstualne web browsere. Tekstualni web browseri su prvobitno korišćeni i njihova osnovna namena je bila da omoguće korisniku da čitaju isključivo tekstualne internet sadržaje. Ovaj tip internet pregledača je nastao početkom 90 - ih godina prošlog veka, a razvio ga je jedan od zaposlenih u CERN - u. Ubrzo nakon toga počinje svojevrstan " Rat pregledača ", jer su mnoge kompanije počele da se utrkuju ko će napraviti bolji i za korisnike jednostavniji web browser. Kao posebna podgrupa u okviru tekstualnih internet pregledača izdvajaju se specijalizovani web browseri koji su namenjeni korišćenju od strane slepih ili slabovidih osoba.

Grafički web browser omogućava korisnicima da pored tekstualnih pregledaju i vizuelne, odnosno multimedijalne sadržaje.

Prema definiciji web browser je zapravo interpretator ( engl. performer ), a ova reč je zapravo izvedena iz francuske, odnosno latinske reči u značenju tumač, izvođač ili izlagač. U domenu računarstva i informatike to zapravo znači da je web browser jak i obimom veliki program čija je osnovna namena da čita i izvršava naredbe koje mu se zadaju u nekim drugim programima, a koji su napisani nekim od takozvanih interpretatorskih jezika, sa ciljem da svim korisnicima omogući što jednostavnije pregledavanje web stranica. Praktično, to znači da je svaka web stranica napisana jezikom, odnosno specijalnim kodom koji služi da ga web browser najpre prepozna kako bi mogao da ga " prevede ", odnosno interpretira u stranicu koja je razumljiva za korisnike. Trenutno je u upotrebi veliki broj različitih grafičkih internet pregledača, a neki od njih su dozvoljeni za korišćenje samo na određenim tipovima uređaja, odnosno različitim operativnim sistemima.

Svakako najzastupljeniji web browser je " Google Chrome ", koji je vlasništvo kompanije " Google ". Ovaj internet pregledač je izrađen na softveru " WebKit ", koji spada u softvere otvorenog koda. U okviru ovog besplatnog web browsera svim korisnicima se nude brojne usluge kompanije " Google ". Neke od njih su : otvaranje i korišćenje besplatne e - mail adrese, aktiviranje Google analitike ( engl. Google analytics ), mogućnost prevođenja stranica i još mnogo toga.

Prednosti korišćenja takozvanog otvorenog koda su velike, pa zato i ne čudi što je web browser otvorenog koda " Fajerfoks " ( engl. Firefox ) stekao takođe veliku popularnost, a takođe je besplatan. Kao svojevrsni spoj ovog pregledača i specijalnog besplatnog programa za korišćenje elektronske pošte poznatog pod nazivom " Tanderberd " ( engl. Mozilla Thunderbird ) pojavljuje se i " Mozila " ( engl. Mozilla ), kojom se često naziva i sam " Fajerfoks ".

Besplatan internet pregledač " Safari " je namenjen korišćenju na uređajima kompanije " Epl " ( engl. Apple ). Posebno je zanimljivo što od 2007. godine postoji i verzija ovog web browsera za korišćenje na operativnom sistemu " Windows ". Uz to, " Safari " se koristi kao osnovni pregledač za čuveni ajfon ( engl. iPhone ) kompanije " Apple ".

Kompanija " Majkrosoft " ( engl. Microsoft ) ima svoj web browser " Internet Iksplorer " ( engl. Internet Explorer ), koji je zatvorenog koda i koji je, čini se sve manje u upotrebi zbog svojih karakteristika, a njegova konkurencija je web browser " Mozilla Firefox ". Iako su u početku postojale verzije za druge operativne sisteme, web browser " Internet Explorer " danas postoji samo za " Windows ". Do pred kraj prošlog veka ovaj web browser je bio jedan od najčešće korišćenih. Još jedan besplatan web browser zatvorenog koda je i " Opera " ( engl. Opera ), koji je proizvod istoimene firma. U okviru ovog web browsera je korisniku na raspolaganju i koriščenje elektronske pošte, ćaskanje, kao i upravljanje kontaktima i još mnogo drugih funkcija. Ovaj web browser radi na platformama : " Vindous " ( engl. Windows ), " Mek OS " ( engl. Mac OS ), " Solaris " ( engl. Solaris ) i " Linuks " ( engl. Linux ).

Kada su u pitanju tekstualni web browseri, oni su procentualno mnogo slabije zastupljeni nego grafički. Retko se sreću tekstualni internet pregledači " Lynx " i " Links ". A na operativnom sistemu " Linuks " ( engl. Linux ) se može sresti web browser poznat kao " K - osvajač " ( engl.

Conqueror ), dok se " Mekintošu " ( engl. Macintosh ) može koristiti tekstualni internet pregledač " OS X - y Safari ".